Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Tworzenie niestandardowego użytkownika MSP

Istnieje możliwość utworzenia macierzystych użytkowników konsoli internetowej w celu zarządzania klientami, na przykład dla MSP lub sprzedawcy.

1.Musi istnieć firma MSP utworzona w EMA 2.

2.Potwierdź, że firma MSP jest zsynchronizowana w drzewie MSP.

3.Tworzenie użytkownika macierzystego. Krytyczne ustawienia dla niestandardowego użytkownika MSP:

a.Grupa domowa użytkownika jest ustawiona na odpowiednią grupę statyczną MSP.

b.Utwórz i przypisz następujące zestawy uprawnień do użytkownika:

i.Uprawnienia Zapis do grupy domowej.

ii.Uprawnienia Użycie lub Zapis do grup Udostępniane obiekty.

 


note

Górna grupa Udostępniane obiekty zawiera urząd certyfikacji MSP. Dostęp do urzędu certyfikacji MSP jest wymagany, aby użytkownik mógł utworzyć instalator.

Schemat dostępu dla niestandardowego użytkownika MSP.

Schemat dostępu dla niestandardowego użytkownika MSP.

Niestandardowy użytkownik MSP, który został utworzony przez wykonanie tych czynności, może zarządzać urządzeniami klienta i tworzyć instalatory, ale nie może zarządzać serwerem ESET PROTECT ani importować licencji.