ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Pregled zadataka

U stavci Zadaci možete vidjeti traku indikatora napretka, ikonu statusa i pojedinosti za svaki stvoreni zadatak.


important

Morate stvoriti okidač da biste pokrenuli zadatak klijenta.

ct_drill_down

Kliknite zadatak da biste poduzeli daljnje radnje zadatka:

details_default Prikaži detalje

Pogledajte Pojedinosti računala: sažetak, pokretanja, okidači (pojedinosti okidača dostupne su samo za zadatke klijenta).

audit_log Dnevnik provjere

Prikažite dnevnik provjere za odabranu stavku.

icon_tags Oznake

Uredite oznake (dodijelite, poništite dodjelu, stvorite, uklonite).

play_default Pokretanja

Samo zadaci klijenta: Ako je potrebno, možete odabrati rezultate pokretanja zadatka i poduzeti daljnje radnje. Pojedinosti potražite u odjeljku Pojedinosti zadatka.

icon_triggers Okidači

Samo zadaci klijenta: Pogledajte popis okidača za odabrani zadatak klijenta.

edit_default Uredi

Uredite odabrani zadatak. Uređivanje postojećih zadataka korisno je kada trebate obaviti samo manje prilagodbe. Za specifičnije zadatke možda je bolje stvoriti novi zadatak.

duplicate_default Udvostruči

Stvorite novi zadatak na temelju odabranog zadatka, pri čemu je za duplikat potreban novi naziv.

play_default Pokreni odmah

Samo zadaci servera: Pokrenite odabrani zadatak servera.

restart_default Pokreni na

Samo zadaci klijenta: Dodajte novi okidač i odaberite ciljna računala ili grupe za zadatak klijenta.

manage_default Ponovno pokretanje nije uspjelo

Samo zadaci klijenta: Stvorite novi okidač pri kojem se sva računala na kojima prethodno pokretanje zadatka nije uspjelo postavljaju kao objekti. Ako želite, umjesto toga možete urediti postavke zadatka ili kliknuti Završi da biste ponovno pokrenuli nepromijenjen zadatak.

delete_default Ukloni

U potpunosti uklonite označene zadatke.

Ako se zadatak izbriše nakon što se stvori, no prije nego što je zakazan da počne, izbrisat će se i neće se pokrenuti niti će ikad započeti.

Ako se zadatak izbriše nakon što je zakazan da se pokrene, završit će se, no informacije se neće prikazati na web konzoli.

move_default Grupa pristupa > move_default Prebaci

Premjestite objekt u drugu statičku grupu gdje je dostupan korisnicima koji imaju dovoljna prava za ciljnu grupu. Promjena Grupe pristupa je korisna pri rješavanju problema s pristupom s drugim korisnicima. Grupa pristupa postavlja statičku grupu objekta i pristup objektu na temelju prava pristupa korisnika.

Prilagodba filtara i izgleda

Možete prilagoditi trenutačni prikaz zaslona web konzole:

Upravljajte bočnom trakom i glavnom tablicom.

Dodajte filtre i unaprijed postavljene filtre. Možete upotrijebiti oznake za filtriranje prikazanih stavki.