ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Ikona statusa

Ikona pored indikatora napretka pruža dodatne informacije. Ona pokazuje postoje li planirana pokretanja za određeni zadatak, kao i rezultat pokretanja koja su dovršena. Tu informaciju prebrojava ESET PROTECT Server. Mogu biti naznačeni sljedeći statusi:

play_hover Izvodi se

Zadatak je pokrenut na barem jednom objektu, nema planiranih ni neuspješnih pokretanja. To vrijedi čak i ako je zadatak već završen na nekim objektima.

icon_success Uspješno

Zadatak je uspješno dovršen na svim objektima, nema planiranih pokretanja ni pokretanja koja se izvode.

validation-status-icon-warning Pogreška

Zadatak je pokrenut na svim objektima, ali nije uspio barem na jednom. Nisu planirana (zakazana) daljnja pokretanja.

icon_clock Planirano

Planirano je pokretanje zadatka, ali ne izvodi se nijedno pokretanje.

icon_planned_running Planirano / izvodi se

Zakazana su pokretanja zadatka (u prošlosti ili budućnosti). Nema neuspješnih pokretanja i izvodi se barem jedno pokretanje.

icon_planned_success Planirano/uspješno

Planirano je još nekoliko pokretanja zadatka (u prošlosti ili budućnosti), nema neuspješnih pokretanja ni pokretanja koja se izvode te je barem jedno pokretanje uspješno završeno.

icon_planned_error Planirano/pogreška

Planirano je još nekoliko pokretanja zadatka (u prošlosti ili budućnosti), nema pokretanja koja se izvode te je barem jedno pokretanje bilo neuspješno. To vrijedi čak i ako su neka pokretanja uspješno dovršena.