ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Dynamická skupina – počítač je v definované síti

Tuto dynamickou skupinu můžete použít pro vyfiltrování všech počítačů, které se nacházejí v konkrétním segmentu sítě. Následně na takové klientské stanice můžete uplatňovat specifické nastavení, například pro aktualizaci modulů. Rozsahy můžete definovat podle mnoha způsoby.

V hlavním menu přejděte do sekce Další > Šablony dynamických skupin a klikněte v dolní části okna na tlačítko Nová šablona.

Obecné

Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené šablony dynamické skupiny.

Výraz

1.Z rozbalovacího menu operace vyberte logický operátor: AND (Všechny podmínky musí být splněny)

2.Klikněte na + Přidat pravidlo a vyberte tyto podmínky:

IP adresy > IP adresa adaptéru > ≥ (větší nebo rovno) > 10.1.100.1

IP adresy > IP adresa adaptéru > ≤ (menší nebo rovno) > 10.1.100.254

IP adresy > Maska adaptéru > = (rovná se) > 255.255.255.0

Souhrn

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření šablony dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Vytvořenou šablonu můžete následně použít při vytváření nové dynamické skupiny.