ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Dynamická skupina – aplikace je nainstalovaná, ale v jiné verzi

Tuto dynamickou skupinu můžete použít pro vyfiltrování počítačů, na kterých se sice nachází aplikace, ale je v jiné verzi, než definované. To může být užitečné například v případě, kdy potřebujete zjistit, na kterých stanicích nemáte vámi požadovanou verzi produktu. Použít můžete odlišné spojky, ale pro testování verze využijte negativní spojky.

V hlavním menu přejděte do sekce Další > Šablony dynamických skupin a klikněte v dolní části okna na tlačítko Nová šablona.

Obecné

Zadejte název, volitelně popis, nově vytvářené šablony dynamické skupiny.

Výraz

1.Z rozbalovacího menu operace vyberte logický operátor: AND (Všechny podmínky musí být splněny)

2.Klikněte na + Přidat pravidlo a vyberte tyto podmínky:

Instalované aplikace > Název aplikace > = (rovná se) > ESET Endpoint Security

Instalované aplikace > Verze aplikace > ≠ (nerovná se) > 6.2.2033.0

Souhrn

V této části se zobrazí souhrnné informace o vytvářené šabloně. Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a vytvoření šablony dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. Vytvořenou šablonu můžete následně použít při vytváření nové dynamické skupiny.