ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Vytvoření nové dynamické skupiny

Pro vytvoření nové dynamické skupiny postupujte podle níže uvedených kroků.

1.V hlavním menu na záložku Počítače a vyberte si skupinu, do které chcete další skupinu vložit. Klikněte na ikonu ozubeného kolečka gear_icon a vyberte možnost Nová statická skupina…. Následně se zobrazí průvodce vytvořením dynamické skupiny.

admin_create_new_dg

2.Zadejte název, volitelně popis, nové šablony dynamické skupiny.

3.Pro změnu nadřazené skupiny klikněte na tlačítko Změnit nadřazenou skupinu a vyberte požadovanou skupinu.

admin_DG_wizard

4.Přejděte do sekce Šablona. Každá dynamická skupina filtruje počítače na základě podmínky definované v šabloně dynamické skupiny. Z jedné šablony tak můžete vytvořit libovolné množství dynamických skupin. Z vytvořené šablony můžete vytvořit libovolné množství dynamických skupin.


note

Šablona dynamické skupiny je statický objekt uložený v konkrétní statické skupině. Aby měl k šabloně uživatel přístup, musí mít přiděleno potřebné oprávnění. V opačném případě nebude schopen se šablonami pracovat a vytvářet na základě nich dynamické skupiny. Všechny předdefinované šablony dynamických skupin jsou umístěny ve statické skupině Všechna zařízení a má k nim přístup standardně pouze uživatel Administrator. Pokud chcete dalším uživatelům přidělit přístup k použití těchto šablon, přidělte jim další oprávnění. V opačném případě uživatelé tyto výchozí šablony neuvidí. Případně šablony přesuňte je do jiné statické skupiny, do níž mají uživatelé oprávnění přístup k těmto objektům.

Pro duplikování šablon musí mít uživatel oprávnění pro použití objektu (šablona dynamické skupiny) ve zdrojové skupině a následně oprávnění pro zápis ve své domovské, v níž se kopie objektu vytvoří. Dále se podívejte na příklady duplikování objektů.

Při vytváření nové dynamické skupiny můžete použít již existující šablonu. Klikněte na tlačítko Vybrat existující a ze seznamu si vyberte požadovanou šablonu.

Pokud vám žádná šablona nevyhovuje, klikněte na tlačítko Nová a vytvořte novou šablonu.

Vzorové příklady šablon dynamických skupin naleznete v samostatné kapitole.

admin_dg_teplate_choose_existing

5.Pro její vytvoření klikněte na tlačítko Dokončit. Nová skupina se vytvoří jako potomek nadřazené skupiny.