ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Nastavení ESET Management Agenta

Specifické nastavení ESET Management Agenta provedete prostřednictvím politiky. Využít k tomu můžete předdefinované politiky. Například Seznam aplikací - Zjistit všechny nainstalované aplikace nebo Připojení - Připojovat každých 20 minut, případně si můžete kdykoli vytvořit politiku novou. Informace, jak vynutit konkrétní politiku na základě polohy klienta, naleznete v samostatném příkladu.

Pro vytvoření politiky pro ESET Management Agenta přejděte v hlavním menu do sekce Politiky a upravte stávající nebo si vytvořte novou.

icon_sectionPřipojení

Připojovat se k těmto serverům – v této části můžete po kliknutí na Změnit seznam serverů definovat/změnit IP adresu nebo název ESET PROTECT serveru, ke kterému se má agent připojovat. Definovat můžete záznamů, které má agent zkusit pro spojení se s ESET PROTECT serverem. Tuto možnost zpravidla využijete při změně IP adresy ESET PROTECT Serveru nebo migraci.

Limit dat – nastavte maximální velikost souboru, který se může na server odeslat.

Interval připojení – zadejte interval, ve kterém se bude agent připojovat k serveru. Pro definování můžete použít také a CRON výraz.

Certifikát –certifikát, který používá ESET Management Agent pro ověření zabezpečeného spojení. Klikněte na Změnit certifikát a vyberte certifikát, který chcete aby ESET Management Agent používal. Více informací naleznete v kapitole Klientské certifikáty, případně Změna certifikátu.

icon_sectionAktualizace

Interval aktualizace – interval, ve kterém bude daná komponenta kontrolovat dostupnost aktualizací. Použít můžete celé číslo nebo CRON výraz.

Aktualizační server – server, ze kterého si bude ESET Management Agent stahovat aktualizace programových modulů.

Typ aktualizace – vyberte jaký druh aktualizací si má komponenta stahovat. Vybrat si můžete Standardní nebo Předběžné aktualizace. Předběžné aktualizace nedoporučujeme používat na produkčních systémech.

Zapnout automatickou aktualizaci – tato možnost je platná pro ESET Management Agenty ve verzi 8.1 a novější. Ve výchozím nastavení se ESET Management Agent automaticky aktualizujet na poslední verzi kompatibilní s vaším systémem. Tuto možnost deaktivujte pokud chcete automatickou aktualizaci ESET Management Agenta zakázat.

icon_sectionRozšířená nastavení

HTTP Proxy – definujte proxy server, prostřednictvím kterého bude přistupovat do internetu a replikovat data na ESET PROTECT serveru.

oTyp konfigurace proxy

Globální proxy – tuto možnost vyberte, pokud pro replikaci dat a připojování k serverům ESET se má použít stejný proxy server.

Rozdílná proxy pro jednotlivé služby – tuto možnost vyberte, pokud chcete pro replikaci dat a připojování k ESET serverům (například aktualizačním) použít rozdílné proxy servery.

oGlobální proxy – tato možnost se zpřístupní v závislosti na výběru v části Typ konfigurace proxy. Pro zadání údajů klikněte na možnost Změnit.

Níže uvedené možnosti se zpřístupní v případě, kdy jako typ proxy vyberete možnost Rozdílná proxy pro jednotlivé služby. Nastavit můžete proxy pouze pro ESET služby a například proxy pro replikaci nevyplňovat. Zaškrtnutím nebo odškrtnutí políčka Použít přímé spojení, pokud není dostupný proxy server zapnete nebo vypnete tuto náhradní možnost.

oReplikace (na ESET server pro správu) – zadejte údaje proxy, prostřednictvím které se bude agent připojovat k serveru.

oESET služby – zadejte údaje proxy, prostřednictvím které se bude agent připojovat k ESET službám.

Funkce probudit – ESET PROTECT Server může prostřednictvím EPNS vynutit okamžitou replikaci dat z ESET Management Agenta nainstalovaného na klientské stanici. Pokud cílová stanice žije, ESET Management Agent se okamžitě připojí k ESET PROTECT Serveru a nebude čekat na definovaný interval replikace. To je užitečné v případě, kdy chcete ihned spustit klientskou úlohu nebo aplikovat politiku.

Kompatibilita – ESET Management Agent komunikuje se staršími verzemi produktů (ESET Endpoint v5, ESET NOD32 Antivirus 4 BE) standardně na portu 2225. Pokud z nějakého důvodu potřebujete tento port změnit, můžete to provést pomocí tohoto nastavení. Následně bezpečnostní produkt ESET nasměrujte na localhost a vámi definovaný port.

Operační systém – v této části naleznete nastavení související s reportováním dat z operačního systému. Například zapnutím možnosti Oznámit jiné instalované aplikace než ESET zajistíte, že agent bude reportovat také nainstalované aplikace třetích stran.

Repozitář – adresa repozitáře, ve kterém se nacházejí instalační balíčky.


note

Výchozí hodnota je AUTOSELECT.

 

Program vylepšování produktu – pomocí této možnosti aktivujete nebo zakážete zasílání informací o pádech a anonymních statistických dat do společnosti ESET.

Protokolování – v této části nastavíte úroveň, od které se mají události zaznamenávat do protokolů. Pokud vyberte možnost Trace, do protokolu se zapíší veškeré informace. Vybráním možnosti Fatal se do protokolu zapíší nejvýše kritické informace. Soubory s protokoly ESET Management Agenta naleznete na klientské stanici.

Nastavení – na Windows můžete agenta ochránit heslem a zabránit tomu, aby nepovolaná osoba nemohla ESET Management Agenta odinstalovat. Ochranu ESET Management Agenta aktivujete zadáním hesla do pole Chránit nastavení heslem. Po aplikování politiky nebude možné ESET Management Agenta odinstalovat nebo provést jeho opravnou instalaci bez zadání tohoto hesla.


important

Mějte na paměti, že pokud toto heslo zapomenete, nebudete schopni odinstalovat ESET Management Agenta z daného počítače. Heslo, které nastavíte, si zapamatujte nebo uložte na bezpečné místo!

Přiřadit

Vyberte klienty, kterým chcete politiku přiřadit. Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi statickými i dynamickými skupinami. Vyberte klienty nebo skupiny, na které chcete politiku aplikovat, a klikněte na tlačítko OK.

Souhrn

Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření politiky klikněte na tlačítko Dokončit.