ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Klientské certifikáty

Pokud máte v ESET PROTECT vytvořenou certifikační autoritu, měli byste prostřednictvím ní vystavit certifikáty pro jednotlivé komponenty infrastruktury. Každá komponenta (ESET Management Agent, ESET PROTECT Server, …) vyžaduje samostatný certifikát.

add_new_default Nová…

Kliknutím vytvoříte nový certifikát. Tyto certifikáty používají jednotlivé komponenty infrastruktury (ESET Management Agent, ESET PROTECT Server…).

add_new_default APN/ABM certifikát

Po kliknutí vytvoříte nový APN/DEP certifikát. Tento certifikát používá MDM pro registraci iOS zařízení. Tato akce vyžaduje platnou licenci.

icon_cert_usage Využití certifikátu

Kliknutím zjistíte, kolik klientů využívá daný certifikát.

icon_tags Štítky

Pomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

edit_default Změnit…

Pomocí této možnosti můžete upravit popis existujícího certifikátu.

audit_log Audit log

kliknutím si zobrazíte Audit log pro vybranou položku.

icon_export Exportovat / icon_export Exportovat jako Base64

Pomocí této možnosti exportujete vybraný certifikát jako .pfx soubor nebo v Base64 do .txt souboru. Certifikát v tomto formátu je vyžadován při lokální instalaci ESET Management Agenta a dalších komponent infrastruktury.

icon_undo_default Zamítnout…

Pokud již daný certifikát nepoužíváte, můžete jej Zamítnout. Tímto trvale certifikát zneplatníte. Tato informace je ESET Management Agentovi předána při jeho dalším připojení k serveru. ESET PROTECT neakceptuje zamítnuté certifikáty.


important

Před tím, než certifikát zamítnete, se ujistěte, že jej nepoužívá žádný ESET Management Agent ani jiná komponenta infrastruktury. Po zamítnutí by se komponenta, která certifikát stále používá, nedokázala připojit k ESET PROTECT serveru. Zamítnutí certifikátu je nevratný proces. V opačném případě bude nutné komponentu přeinstalovat a použít platný certifikát.

move_default Přístup skupiny

Pomocí této možnosti můžete přesunout certifikáty nebo certifikační autority do jiné statické skupiny. Tím můžete poskytnout přístup k těmto objektům dalším uživatelům. Pro zjištění, v jaké domovské skupině se certifikát nachází, na něj klikněte a z kontextového menu vyberte možnost move_default Přístup skupiny. Domovská skupina se zobrazí v prvním řádku zobrazené nabídky (například Všechna zařízení/Praha). Pro více informací se podívejte na příklad jak sdílet certifikáty.


important

Mějte na paměti, že uvidíte pouze certifikáty, které jsou ve vaší domovské skupině (za předpokladu, že máte přístup pro čtení certifikátů). Certifikáty vytvořené v průběhu instalace ESET PROTECT jsou umístěny v nejnadřazenější skupině Všechna zařízení a má k nim standardně přístup pouze administrátor.

Kliknutím na tlačítko Zobrazit zamítnuté si zobrazíte seznam všech zamítnutých certifikátů.

Certifikát ESET Agenta pro asistovanou instalaci – tento certifikát se automaticky vytvořil v průběhu instalace serveru, pokud jste vybrali možnost Vygenerovat certifikáty.

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.