ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Certifikační autority

V této části můžete spravovat certifikační autority. Pokud používáte více certifikačních autorit, můžete je filtrovat a rychle najít autoritu, se kterou chcete pracovat.


note

Přístup k certifikačním autoritám a certifikátům je zajištěn prostřednictvím stejného oprávnění. Certifikáty a certifikační autority jsou vytvořeny v průběhu instalace, proto jsou automaticky umístěny ve statické skupině Všechna zařízení a má k nim přístup standardně pouze administrátor. Více informací naleznete v kapitole seznam oprávnění.

Pro správu vybrané certifikační autority klikněte na tlačítko Akce:

add_new_defaultNová…vytvoří novou certifikační autoritu

icon_tags ŠtítkyPomocí této možnosti můžete přiřadit, odebrat, vytvořit nebo odstranit štítky.

edit_default Změnit – kliknutím upravíte popis certifikační autority.

audit_log Audit logkliknutím si zobrazíte Audit log pro vybranou položku.

delete_default Odstranit – kliknutím odstraníte vybranou certifikační autoritu.

import_default Importovat veřejný klíč

export_default Exportovat veřejný klíč – pomocí této možnosti si můžete zálohovat certifikační autority.

move_default Přístup skupiny > move_default Přesunout Přesuňte objekt do jiné statické skupiny, kde je k dispozici uživatelům s dostatečnými právy k cílové skupině. To je užitečné, pokud chcete šablonu poskytnout jinému uživateli. Přístup skupiny nastavuje Statickou skupinu objektu a přístup k objektu na základě uživatelských přístupových práv.

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.


example

Jak rozdělit přístup k certifikačním autoritám a certifikátům

Pokud chcete Filipovi přidělit oprávnění pro přístup k certifikátům, ale nechcete, aby mohl pracovat s ESET PROTECT certifikační autoritou:

1.Vytvořte novou statickou skupinu s názvem Certifikáty.

2.Vytvořte novou sadu oprávnění.

a.Pojmenujte ji Oprávnění pro certifikáty.

b.V sekci Statické skupiny vyberte skupinu Certifikáty.

c.V části Funkce vyberte Zápis u položky Certifikáty.

d.V sekci Uživatelé klikněte na icon_expandNativní uživatele, a vyberte Filipa.

e.Sadu oprávnění uložte kliknutím na tlačítko Dokončit.

3.Přesuňte certifikáty ze statické skupiny Všechna zařízení do skupiny Certifikáty:

a.V hlavním menu Web Console přejděte do sekce Další > Klientské certifikáty.

b.Pomocí checkbox_ok vyberte certifikáty, které chcete přesunout.

c.Klikněte na tlačítko Akce > move_default Přístup skupiny, vyberte vytvořenou skupinu Certifikáty a akci dokončete kliknutím na tlačítko OK.

Filip nyní může pracovat s certifikáty a používat je. Certifikační autority jsou stále bezpečně uloženy a Filip k nim nemá přístup. Certifikační autority nemůže použít k vystavování nových certifikátů, protože jsou bezpečně uloženy ve statické skupině Všechna zařízení, do níž nemá Filip přístup.