ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

ESET Push Notification Service

ESET Push Notification Service (EPNS) zajišťuje příjem zpráv od ESET PROTECT serveru, pokud má oznámení pro klienta. Spojení funguje tak, aby ESET PROTECT mohl okamžitě klientovi odeslat (push) notifikaci. Pokud dojde k přerušení spojení, klient se jej pokusí znovu navázat. Hlavním důvodem persistentního spojení je zajištění příjmu zpráv na straně klienta.

Uživatel Web Console může prostřednictvím EPNS odeslat žádost o probuzení – mezi ESET PROTECT Server a ESET Management agenty. ESET PROTECT Server posílá Wake On LAN pakety. Adresy multicastu pro Wake on LAN můžete definovat v sekci Další > Nastavení.

Detaily spojení

Pro fungování žádosti o probuzení prostřednictvím EPNS musí být ESET Management Agent i ESET PROTECT Server schopen komunikovat s EPNS serverem. Pokud agenti nedokáží navázat spojení s EPNS, probudí se pouze na základě Wake-Up call.

Kryptografický bezpečnostní protokol

TLS

Protokol

MQTT (machine-to-machine connectivity protocol)

Port

primární: 8883

záložní připojení: 443 a proxy port definovaný v politice ESET Management agenta

Port 8883 je preferovaný, protože se jedná o MQTT port. 443 je pouze záložní port a je sdílen s jinými službami. Může tedy dojít k tomu, že firewall přeruší spojení na portu 443 z důvodu nečinnosti nebo při dosažení maximálního limitu otevřených připojení s HTTP Proxy serverem.

Adresa

epns.eset.com

Kompatibilita proxy

Pokud pro směrování komunikace používáte HTTP Proxy, Wake-Up call se odešle prostřednictvím ní. Autentifikace není podporována. Ujistěte se, že máte politikou pro agenta správně nakonfigurovanou HTTP Proxy na stanicích, na které Wake-up call zasíláte. V případě nefunkční HTTP Proxy se Wake-up call zašle přímo.

Řešení problémů

Ujistěte se, že ve firewallu máte povolenou komunikaci na EPNS server (viz detaily komunikace v tabulce výše nebo se podívejte do Databáze znalostí).

Ujistěte se, že agenti i server mají přímou viditelnost na EPNS serve na portech 443 a 8883 (pro ověření můžete využít příkaz telnet).

Pokud používáte Virtuální appliance a koncové stanice vám hlásí chybu Servery služby EPNS nejsou dosažitelné, přejděte do kapitoly řešení problémů.