ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

VDI, klonování a detekce hardware

ESET PROTECT podporuje VDI prostředí, klonování stanic a ne-persistentní úložiště. Tato funkce vyžaduje označení některého stroje jako master, případně vyřešení rozhodnutí při detekci klonů nebo změně hardware.

Dokud nevyřešíte rozhodnutí, klientská stanice nebude replikovat data na ESET PROTECT Server. Stanice si při svém připojení pouze ověří, zda již bylo rozhodnutí vyřešeno.

Vypnutí detekce hardware je nevratný proces, proto byste jej měli používat s opatrností a pouze na fyzických zařízeních!

Pro vyřešení většího množství rozhodnutí použijte na záložce Stav serveru dlaždici Rozhodnutí.

Jaké typy operační systémy a hypervizory jsou podporovány?


warning

Před tím, než začnete ESET PROTECT používat ve svém VDI prostředí, seznamte se v naší Databázi znalostí s podporovanými a nepodporovanými funkcemi jednotlivých VDI prostředí.

Podporovány jsou pouze operační systémy Windows.

ESET Full Disk Encryption není podporován.

Mobilní zařízení spravovaná prostřednictvím MDM nejsou podporována.

Linkované klony Virtual Boxu není možné od sebe odlišit.

Zcela výjimečně může sám ESET PROTECT rozhodnout o vypnutí detekce hardware. To se stane v případě, kdy ESET PROTECT hardware nepovažuje za důvěryhodný.

Podívejte se na seznam podporovaných konfigurací:

oCitrix PVS 7.0+ s fyzickými stanicemi

oCitrix PVS 7.0+ s virtuálními stanicemi v Citrix XenServer 7+

oCitrix PVS 7.0+ a Citrix XenDesktop s Citrix XenServer 7+

oCitrix Machine Creation Services

o(bez PVS) Citrix XenDesktop s Citrix XenServer 7+

oVMWare Horizon 7.x a 8.0 s VMWare ESXi

oMicrosoft SCCM (pro znovuzavádění obrazů)

ESET PROTECT podporuje VDI jmenné vzory na všech podporovaných hypervizorech.

VDI prostředí

Ve VDI poolu můžete použít master stanici s již nainstalovaným ESET Management Agentem. Není vyžadován VDI konektor, veškerou komunikaci zajišťuje ESET Management Agent. ESET Management Agenta je však nutné na master stanici nasadit dříve, než ji umístíte do VDI poolu (katalogu stanic).

Před vytvořením VDI poolu označte zařízení jako master. V Detailech počítače klikněte na tlačítko Virtualizace. Z kontextového menu vyberte možnost Označit jako master pro klonování (spojit s existujícím počítačem).

Při odstranění master stanice z ESET PROTECT se zakáže obnovení (klonování) identity. Nové stanice z poolu následně vždy získají novou identitu a vytvoří se pro ně ve Web Console nový záznam.

Při prvním připojení stanice z VDI poolu je interval replikace striktně nastaven na 1 minutu. Po několika prvotních replikacích se interval převezme z masteru.

Nikdy nevypínejte detekci hardware pro zařízení ve VDI poolu.

Master stroj můžete provozovat paralelně s klony a udržovat si jej aktuální.

 


important

Výchozí skupina pro VDI zařízení

Nová zařízení naklonovaná z masteru se zobrazí ve statické skupině Ztráty a nálezy. Toto chování není možné změnit.

 

vdi

Klonování stanic na hypervizoru

Klonovat můžete běžné stanice. Vyčkejte na připojení stanice a při rozhodnutí vyberte možnost Vytvořit počítač pouze jednou.

 

clon

Zavádění systémů na fyzické počítače z předpřipravených obrazů

Při instalaci nových počítačů ze zdrojového obrazu můžete mít v systému již nainstalovaného ESET Management agenta. V tomto případě máte dvě možnosti, jak situaci z pohledu PRODUCT řešit:

1.ESET PROTECT vytvoří nový počítač po každém nasazení systému.

Při připojení stanice vyřešte rozhodnutí manuálně a vyberte možnost Vytvořit pokaždé nový počítač.

Před zahájením klonování označte stanici jako master. V Detailech počítače klikněte na tlačítko Virtualizace a vyberte možnost Označit jako master pro klonování (vytvořit nový počítač).

2.ESET PROTECT vytvoří nový počítač po každém nasazení systému, pokud došlo k jeho nasazení na novou stanici. Pokud došlo k znovu zavedení systému na stanici, kterou již ESET PROTECT zná (byl na ní nainstalován ESET Management Agent), dojde ke spojení s již existujícím záznamem.

Při připojení stanice vyřešte rozhodnutí manuálně a vyberte možnost Spojit pokaždé s existujícím počítačem.

Před zahájením klonování označte stanici jako master. Z kontextového menu vyberte možnost Označit jako master pro klonování (spojit s existujícím počítačem).

 


warning

Pokud máte image (šablonu) svého master počítače, pravidelně jej aktualizujte. Nezapomeňte image aktualizovat po provedení aktualizace nebo přeinstalování některé z ESET komponent nainstalované na stanici, kterou používáte jako master.

 

image

Paralelní replikace

ESET PROTECT Server rozpozná a vyřeší paralelní replikaci více stanic pod jednou identitou. Na tuto událost budete upozornění v Detailech počítače na záložce Upozornění ('Více připojení s identickým ID agenta'). Máte dvě možností, jak tuto situaci vyřešit.

Klikněte na zobrazené upozornění a vyberte související akci. Počítače budou rozděleny na jednotlivé identity a dojde k trvalému vypnutí detekce hardware.

Zcela výjimečně může vypnutí detekce hardware způsobit konflikt. V takovém případě představuje jediné řešení úloha na obnovení klonovaného agenta.

Při použití úlohy na obnovení klonovaného agenta nebude nutné deaktivovat detekci hardware.

Řešení problémů

V případě výskytů problémů s VDI klony postupujte dle kroků uvedených v naší Databázi znalostí.