ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Hlavní menu ESET PROTECT > Přehled stavu
Změnit kapitolu

Přehled stavu

ESET PROTECT Server provádí pravidelnou diagnostiku. Informace o stavu ESET PROTECT ve vaší infrastruktuře a statistická data naleznete v sekci status_overview Stav serveru. Tyto informace vám zároveň mohou pomoci s počátečním nastavením ESET PROTECT. Pro zobrazení těchto dat přejděte v hlavním menu ESET PROTECT do sekce Stav serveru.

Po kliknutí na konkrétní dlaždici se zobrazí v pravé části okna detailnější informace. Barvy jednotlivých dlaždic se mohou lišit v závislosti na stavu jednotlivých položek (vždy se zobrazuje nejzávažnější stav):

Barva

Ikona

Význam ikony

Popis

Zelená

icon_success

OK

U žádné položky v dané sekci není evidován problém.

Žlutá

validation-status-icon-warning

Varování

Alespoň u jedné položky v sekci je varování.

Červená

validation-status-icon-error

Chyba

Alespoň u jedné položky v sekci je chyba.

Šedivá

unavailable

Obsah není dostupný

Obsah není dostupný z důvodu nedostatečných přístupových oprávnění uživatele ESET PROTECT konzole. Administrator v takovém případě musí přidat uživateli oprávnění pro přístup k danému typu objektu, nebo se uživatel musí přihlásit pod jiným uživatelem.

Modrá

information

Informační

Rozhodnutí souvisí s připojenými počítači, viz sekci Rozhodnutí v dolní části této počítače.

 

Okno status_overviewStav serveru je rozděleno do následujících sekcí:

Uživatelé

Vytvořte další uživatele a přidělte jim oprávnění pro přístup do PRODUCTNAME. Po instalaci je vytvořen pouze uživatelský účet Administrator.


important

Pro každodenní používání ESET PROTECT nedoporučujeme využívat předdefinovaný účet Administrator. Klikněte na Zobrazit uživatele a vytvořte si nový nativní uživatelský účet, aktivujte mu dvoufaktorovou autentifikaci a ten využívejte pro práci s ESET PROTECT.

 

Certifikáty

Pokud chcete používat vlastní certifikáty, odlišné od těch, které byly vygenerovány v průběhu instalace, můžete si vytvořit novou certifikační autoritu a klientské certifikáty pro jednotlivé komponenty ESET PROTECT infrastruktury.

Licence

ESET PROTECT využívá ESET licenční systém. Vyberte si tedy jeden ze způsobů a nahrajte licenci, kterou budete používat pro aktivaci klientských produktů.

Počítače

Přidat počítač – kliknutím přidejte počítače ve své síti do ESET PROTECT struktury. Počítač nebo mobilní zařízení můžete přidat ručně nebo jejich seznam naimportovat ze souboru.

Přidat nalezené počítače – kliknutím naimportujete počítače detekované nástrojem ESET RD Sensor.

Nová synchronizační úloha – kliknutím vytvoříte serverovou úlohu pro synchronizaci statické skupiny s Active Directory, LDAP, VMware, atp.

Mobilní zařízení

Stáhnout – pokud nemáte MDC nainstalován, stáhněte si instalační balíček z webových stránek společnosti ESET.

Přidat mobilní zařízení – zaregistruje mobilního zařízení prostřednictvím e-mailu, odkazu nebo OR kódu, případně jako Vlastník zařízení.

Agenti

Nová politika – kliknutím vytvoříte novou politiku pro ESET Management, například pro změnu intervalu komunikace agenta se serverem.

Nasadit agentaESET Management Agenta můžete na cílová zařízení nasadit mnoha způsoby.

Bezpečnostní produkty a komponenty ESET

Nová politika – kliknutím vytvoříte politiku pro bezpečnostní produkt a změníte jeho konfiguraci na stanicích.

Konfigurovat repozitář – kliknutím přejdete do nastavení ESET PROTECT serveru.

Instalovat aplikaci – pokud již máte na stanici ESET Management Agenta, můžete na ni nainstalovat bezpečnostní produkt ESET – z repozitáře, vlastní URL nebo síťové složky.

Šifrování

Pokud máte spravovaná zařízení zašifrovaná prostřednictvím ESET Full Disk Encryption, následující možnosti použijte k tomu, abyste zabránili ztrátě dat pro obnovení šifrování.

Exportovat – před zahájením migrace kliknutím proveďte zálohu aktuálních dat pro obnovení šifrování prostřednictvím ESET Full Disk Encryption.

Importovat – po dokončení migrace zašifrovaných spravovaných počítačů do nové ESET PROTECT instance pomocí této možnosti importujte existující šifrovaný soubor se zálohou dat pro obnovení šifrování.

Neplatné objekty

V této části můžete ověřit, zda klientské nebo serverové úlohy, podmínky spuštění nebo oznámení nejsou navázány na již neexistující nebo nedostupné objekty. Po kliknutí budete přesměrováni do konkrétní sekce s problémovými objekty.

Externí služby

Pro zajištění maximální funkčnost musí mít ESET PROTECT povolen přístup k externím službám.

Konfigurovat repozitář – v repozitáři se nachází instalační balíčky bezpečnostních produktů ESET, které vybíráte při vytváření úlohy na instalaci aplikace. Repozitář definujete v sekci Další > Nastavení. V případě potřeby si můžete vytvořit offline repozitář.

Konfigurovat aktualizace – aktualizace jsou nezbytné pro korektní fungování ESET PROTECT. Aktualizace si produkt ESET PROTECT bude stahovat v případě, že do něj nahrajete platnou firemní licenci. Nastavení aktualizací můžete změnit v sekci Další > Nastavení.

Konfigurovat SMTP - definujte SMTP server, který PRODUCTNAME bude používat pro zasílání oznámenípřehledů nebo odkazů pro registraci mobilních zařízení.

Rozhodnutí

Při detekci klonového zařízení nebo změny hardware se v této sekci zobrazí rozhodnutí, které je nutné vyřešit. Pro více informací přejděte do kapitoly řešení klonovaných počítačů.

Stav MSP

Pokud jste do konzole přidali MSP účet, na této dlaždici můžete zkontrolovat stav MSP a provádět další související akce.

fs_getting_to_know_status_overview