ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Registrace prostřednictvím e-mailu

Tento způsob je vhodný pro registraci velkého množství zařízení. Je založen na principu, kdy uživatelům rozešlete e-mailem unikátní jednorázový registrační odkaz. V tomto případě nepotřebujete mít fyzický přístup k zařízení, veškeré instrukce uživatel obdrží e-mailem.


important

Abyste mohli použít hromadnou registraci prostřednictvím e-mailu, je nutné definovat SMTP server. To provedete v sekci Další > Nastavení, kdy po rozbalení části Rozšířená nastavení se zobrazí parametry pro definování připojení k SMTP serveru.

1.Pro přidání nového mobilního zařízení přejděte v hlavním menu na záložku Počítače. Vyberte statickou skupinu, do které chcete zařízení přidat a klikněte na tlačítko Přidat nové > Mobilní zařízení.

2.V zobrazeném dialogovém okně přejděte do sekce Obecné.

3.V části Vyberte typ zaškrtněte možnost Android nebo iOS/iPadOS.

4.Jako způsob distribuce vyberte možnost Odeslat e-mailem.

5.Nadřazená skupina – vyberte statickou skupinu, do které chcete zařízení přidat. Pokud zatím nemáte samostatnou skupinu pro mobilní zařízení, doporučujeme si ji vytvořit (klikněte na možnost 'Nová statická skupina a pojmenujte si ji například Mobilní zařízení). Pokud již máte vybranou existující skupinu, pro její změnu klikněte na /Všechna zařízení/ následně si v zobrazeném dialogovém okně vyberte jinou.

6.Přizpůsobit další nastavení

oMobile Device Connector se vybere automaticky. Pokud máte více MDC serverů, vyberte ten, vůči kterému chcete zařízení zaregistrovat. Pokud zatím nemáte Mobile Device Connector nainstalován, přejděte do kapitoly instalace Mobile Device Connector na Windows, resp. instalace Mobile Device Connector na Linux.

oLicence – v případě potřeby můžete již nyní vybrat licenci, kterou se má ESET Endpoint Security pro Android/iOS zařízení aktivovat. V takovém případě se vytvoří pro každé zařízení úloha na aktivaci produktu. Zařízení můžete aktivovat kdykoli později.

oŠtítky – pro snadnější identifikaci mobilního zařízení vyberte z již existujících nebo si vytvořte štítek nový.

7.Přejděte do sekce Nastavení produktu.

8. Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Jednotlivé dokumenty naleznete na našich webových stránkách v sekci Licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA), Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů pro produkty ESET.

9.Přejděte do sekce Seznam.

10. Seznam zařízení – v této části zadejte informace o zařízeních, které chcete registrovat. K dispozici máte následující funkce:

Přidat – kliknutím přidáte další řádek do tabulky, ve kterém zadejte název zařízení a e-mailovou adresu, na níž se zašle e-mail s registračním odkazem. Pokud kliknete na tlačítko Párovat s existujícím uživatelem a vyberete uživatele, automaticky se doplní/přepíše zadaná e-mailová adresa údajem definovaným v sekci Další > Uživatelé zařízení. Pro přidání dalšího klikněte na tlačítko Přidat a vyplňte požadované informace.

Přidat uživatele – po kliknutí vyberte uživatele ze seznamu definovaného v sekci Další > Uživatelé zařízení. Kliknutím na Zrušit párování provedete korekce v seznamu mobilních zařízení připravených k registraci. Po použití této možnosti se zobrazí informace, že zařízení není spárováno. Kliknutím na Párovat můžete vybrat správného uživatele. Pomocí ikony Koše odstraníte záznam z tabulky.

Importovat CSV – po kliknutí můžete nahrát dokument se seznamem zařízení. Jedná se o nejpohodlnější způsob pro přidání velkého množství zařízení. .csv Formátu a hromadně přidat velké množství zařízení. Více informací naleznete v této kapitole.

Vložit ze schránky – po kliknutí můžete seznam adres oddělený vlastním oddělovačem zkopírovat ze schránky (tato funkce funguje podobně jako Import CSV).


note

Doporučujeme mobilním zařízením přiřadit alespoň jednoho uživatele. Abyste mohli používat personalizované politiky na iOS, je nutné uživateli přiřadit zařízení.

Abyste byli schopni rozpoznat jednotlivá zařízení, doporučujeme definovat název zařízení i v případě, kdy budete seznam importovat hromadně z CSV souboru. Jedná se o název, pod nímž následně uvidíte zařízení v sekci Počítače. Pokud ponecháte pole Název zařízení prázdné, jako název zařízení se použije e-mailová adresa. To vám může způsobit potíže, pokud použijete stejnou e-mailovou adresu pro registraci více zařízení. Neboť více zařízení bude mít stejný název a nebudete je tak schopni od sebe odlišit.

11. Přejděte do sekce Registrace.

12. Náhled e-mailu – předdefinovaná šablona zprávy, ve které jsou uvedeny podrobné informace pro uživatele, které provede registraci. Obsah okna Instrukce se zobrazí v e-mailu pod částí Obsah a bude obsahovat vámi zadaný název zařízení (nebo e-mailovou adresu) a registrační odkaz (URL). Pokud použijete u více zařízení stejnou e-mailovou adresu, v registračním e-mailu bude uvedeno více registračních odkazů. Na konec zprávy budou přidány instrukce pro uživatele (Android i iOS zařízení), které není možné měnit, podle kterých musí uživatel postupovat pro dokončení registrace zařízení.

13. Po kliknutí na tlačítko Odeslat se všem uživatelům odešle e-mail s postupem a unikátním registračním odkazem.

14. Pro dokončení registrace je vyžadována interakce ze strany uživatele. Více informací naleznete v následujících kapitolách:

Registrace zařízení s OS Android

Registrace iOS zařízení