ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Registrace iOS zařízení v programu ABM

Apple Device Enrollment Program (DEP) je nový způsob, který společnost Apple nabízí pro registraci firemních iOS zařízení. Prostřednictvím ABM nemusíte mít k zařízení fyzický přístup a tento způsob vyžaduje minimální interakci uživatele. Při registraci ABM si můžete jako administrátor přizpůsobit proces prvotní konfigurace zařízení. Dále nabízí možnost pro zabránění uživateli v odebrání MDM profilu ze zařízení. Do ABM můžete zařadit stávající iOS zařízení (splňují-li podmínky pro registraci) a všechna iOS zařízení, která si v budoucnu zakoupíte. Více informací naleznete v Apple ABM příručce a Apple ABM dokumentaci.

Synchronizujte váš ESET PROTECT MDM s Apple ABM serverem:

1.Ověřte, zda váš účet a iOS zařízení splňují podmínky pro Apple ABM.

ABM účet:

oProgram je dostupný pouze v některých zemích. Zda je dostupný také ve vaší zemi ověřte na webových stránkách Apple ABM.

oDetailní informace o požadavcích na Apple ABM účet naleznete na webových stránkách společnosti Apple: Apple deployment program requirements a Apple Device Enrollment Program requirements.

oDetailní informace o požadavcích na zařízení v programu ABM naleznete na webových stránkách společnosti Apple.

2.Přihlaste se ke svému Apple ABM účtu. Pokud jej nemáte, vytvořte si jej.

3.V sekci Device Management Settings vyberte možnost Add MDM Server.

MDM_DEP_add

4.Zadejte název MDM serveru, například: "MDM_Server,".

MDM_DEP_add02

5.Na ABM portál nahrajte svůj veřejný klíč. Klikněte na Choose file a vyberte soubor s veřejným klíčem (APNS certifikát, který jste si stáhli z Apple Push Certificate portálu) a pokračujte kliknutím na tlačítko Save.

MDM_DEP_addPK

6.Následně si stáhněte vygenerovaný Apple ABM Token. Tento soubor nahrajte do ESET PROTECT MDC politiky v sekci Apple Device Enrollment Program (DEP) > Autorizační token.

MDM_DEP_tokenD

Přidejte iOS zařízení do Apple ABM:

V dalším kroku na Apple ABM portále přiřaďte iOS zařízení virtuálnímu MDM serveru. Zařízení přidejte ručně zadáním sériového čísla nebo čísla objednávky (zákaznické číslo), případně můžete hromadně importovat CSV soubor se seznamem sériových čísel. V obou případech musíte přiřadit iOS zařízení virtuálnímu MDM serveru vytvořeném v předchozím kroku.

1.Na ABM portále přejděte do sekce Devices a vyberte zařízení, které chcete k serveru přiřadit. Dále pokračujte kliknutím na Edit Device Management.

MDM_DEP_CSV

2.Ze seznamu vyberte svůj MDM server a po potvrzení výběru dojde k přiřazení zařízení k MDM serveru.


warning

Odebráním zařízení z ABM portálu dojde k jeho trvalému odstranění a již jej nebude možné znovu do portálu přidat.

Nyní můžete opustit Apple ABM portál a vrátit se zpět do ESET PROTECT Web Console.


warning

Pokud provedete registraci již používaného iOS zařízení (a splňuje všechny požadavky), nové nastavení bude vynuceno až po obnovením zařízení do továrního nastavení.

Pro úspěšné dokončení registračního procesu je nutné nahrát APNS certifikát do politiky Mobile Device Connector a aplikovat ji na zařízení, na kterém běží MDM server. (Tato MDC politika upraví konfiguraci MDM serveru.)


note

Pokud se při pokusu o stažení registračního profilu zobrazí na iOS zařízení chyba, ujistěte, že máte MDM server v rámci ABM správně nakonfigurován (používá správný certifikát), a zda jste iOS zařízení přiřadili správnému ESET PROTECT MDM serveru na Apple ABM portále.