ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Vlastník zařízení (pouze pro Android 7 a novější)

Při registraci prostřednictvím QR kódu je vyžadován fyzický přístup k zařízení. Pro registraci tímto způsobem je nutné zařízení nejprve obnovit do továrního nastavení.


note

Pro registraci zařízení s OS Android jako Vlastník zařízení není možné použít hromadnou registraci prostřednictvím e-mailu.

1.Pro přidání nového mobilního zařízení přejděte v hlavním menu na záložku Počítače. Vyberte statickou skupinu, do které chcete zařízení přidat a klikněte na tlačítko Přidat nové > Mobilní zařízení.

2.V zobrazeném dialogovém okně přejděte do sekce Obecné.

3.V části Vyberte typ zaškrtněte možnost Vlastník zařízení (pouze pro Android 7 a novější).

4.Jako způsob distribuce vyberte možnost Naskenovat QR kód.

5.Nadřazená skupina – vyberte statickou skupinu, do které chcete zařízení přidat. Pokud zatím nemáte samostatnou skupinu pro mobilní zařízení, doporučujeme si ji vytvořit (klikněte na možnost 'Nová statická skupina a pojmenujte si ji například Mobilní zařízení). Pokud již máte vybranou existující skupinu, pro její změnu klikněte na /Všechna zařízení/ následně si v zobrazeném dialogovém okně vyberte jinou.

6.Přizpůsobit další nastavení

oMobile Device Connector se vybere automaticky. Pokud máte více MDC serverů, vyberte ten, vůči kterému chcete zařízení zaregistrovat. Pokud zatím nemáte Mobile Device Connector nainstalován, přejděte do kapitoly instalace Mobile Device Connector na Windows, resp. instalace Mobile Device Connector na Linux.

oLicence – v případě potřeby můžete již nyní vybrat licenci, kterou se má ESET Endpoint Security pro Android/iOS zařízení aktivovat. V takovém případě se vytvoří pro každé zařízení úloha na aktivaci produktu. Zařízení můžete aktivovat kdykoli později.

oŠtítky – pro snadnější identifikaci mobilního zařízení vyberte z již existujících nebo si vytvořte štítek nový.

7.Přejděte do sekce Nastavení produktu.

8. Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Jednotlivé dokumenty naleznete na našich webových stránkách v sekci Licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA), Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů pro produkty ESET.

9.Přejděte do sekce Seznam.

10. Seznam zařízení – v této části zadejte informace o zařízeních, které chcete registrovat. K dispozici máte následující funkce:

Přidat – kliknutím přidáte další řádek do tabulky, ve kterém zadejte název zařízení a e-mailovou adresu, na níž se zašle e-mail s registračním odkazem. Pokud kliknete na tlačítko Párovat s existujícím uživatelem a vyberete uživatele, automaticky se doplní/přepíše zadaná e-mailová adresa údajem definovaným v sekci Další > Uživatelé zařízení. Pro přidání dalšího klikněte na tlačítko Přidat a vyplňte požadované informace.

Přidat uživatele – po kliknutí vyberte uživatele ze seznamu definovaného v sekci Další > Uživatelé zařízení. Kliknutím na Zrušit párování provedete korekce v seznamu mobilních zařízení připravených k registraci. Po použití této možnosti se zobrazí informace, že zařízení není spárováno. Kliknutím na Párovat můžete vybrat správného uživatele. Pomocí ikony Koše odstraníte záznam z tabulky.

Importovat CSV – po kliknutí můžete nahrát dokument se seznamem zařízení. Jedná se o nejpohodlnější způsob pro přidání velkého množství zařízení. .csv Formátu a hromadně přidat velké množství zařízení. Více informací naleznete v této kapitole.

Vložit ze schránky – po kliknutí můžete seznam adres oddělený vlastním oddělovačem zkopírovat ze schránky (tato funkce funguje podobně jako Import CSV).

11. Po kliknutí na tlačítko Pokračovat se zobrazí seznam zařízení a u každého bude uveden registrační odkaz i QR kód. Uvedenou URL (ve tvaru https://eramdm:9980/token) zadejte na mobilním zařízení do webového prohlížeče, případně jej zašlete uživateli vámi preferovaným způsobem. Mějte na paměti, že token unikátní pro každé zařízení. Případně pomocí čtečky QR kódů naskenujte zobrazený QR kód, ve kterém je zakódován registrační odkaz.

12. Po dokončení registrace všech vybraných zařízení klikněte na Dokončit.

13. Dále postupujte na zařízení postupujte podle kroků uvedených v samostatné kapitole.