ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Obmedzenie účtu Password Manager po skončení predplatného

Po skončení vášho predplatného ESET Password Manager máte 60 dní na to, aby ste exportovali svoje dáta. Po uplynutí tejto lehoty sa váš účet Password Manager zruší a všetky dáta v nástroji Password Manager sa odstránia. Po zmazaní účtu nie je možné dáta obnoviť.


important

Export dát pred zrušením účtu

Ak chcete predísť strate dát uložených v účte Password Manager po uplynutí stanovenej lehoty, zálohujte si heslá a dáta na budúce použitie. Kliknite na Menu > Nastavenia > Dáta > Exportovať údaje.

Ak chcete aj naďalej používať Password Manager, vykonajte jednu z nasledujúcich akcií ešte pred skončením predplatného ESET Password Manager:

Ak ste vlastníkom predplatného, obnovte si ho.

Ak máte viac ako jedno vhodné predplatné ESET Password Manager, zmeňte svoje končiace predplatné na iné, stále platné predplatné.

Ak Password Manager zdieľate s niekým iným, zakúpte si vhodné predplatné ESET Password Manager a aktivujte funkciu Password Manager vo svojom účte ESET HOME.