Instaliraj Password Manager za više korisnika

Ako više korisnika želi upotrebljavati Password Manager na istom uređaju, morate stvoriti više spremišta lozinki za određenu licencu. Na ESET HOME računu se mora stvoriti dodatno spremište. Odaberite odjeljak Password Manager, u kojem se upravlja licencom.


note

Napomena

Dodati možete broj spremišta lozinki s različitim adresama e-pošte koji je jednak broju računala s kupljenom licencom pomoću programa ESET Smart Security Premium. Probna verzija nudi samo jedno spremište lozinki. Kupite više ESET Smart Security Premium licenci za računala kako biste dobili više spremišta lozinki.

1.Prijavite se na ESET HOME portal i povežite svoju licencu. Možete upotrijebiti samo provjerenu licencu za ESET Smart Security Premium.

2.U odjeljku Password Manager kliknite Dodaj spremište lozinki i obavite prethodnu registraciju za:

Vaša adresa e-pošte (ona koju upotrebljavate na portalu ESET HOME) – idite na proširenja ili aplikaciju (osim za iOS i Safari) i upotrijebite prethodno registriranu adresu e-pošte da biste dovršili registraciju. Aplikacija će vas provesti kroz postupak podešavanja.

Adresa e-pošte osobe koju želite pozvati u program Password Manager – osoba koju pozovete primit će poruku e-pošte s pozivnicom i daljnjim uputama. Ako osoba prihvati pozivnicu, preusmjerit će se na postupak dovršetka registracije i prijave s pomoću adrese e-pošte i glavne lozinke.


important

Važno

Pozvana osoba mora stvoriti ESET Password Manager račun pomoću adrese e-pošte na koju je primila poruku s pozivnicom.

U odjeljku Spremište lozinki vidjet ćete stavke Aktivirano (nakon registracije) ili Pozvano spremište lozinki (prije registracije).

password_store