ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Instaliraj Password Manager za više korisnika

Ako više korisnika želi upotrebljavati Password Manager na istom uređaju, morate aktivirati Password Manager na više korisničkih profila za određenu pretplatu na ESET HOME računu.


note

Možete aktivirati Password Manager na onoliko korisničkih profila s različitim adresama e-pošte koliko ste kupili uređaja s odgovarajućom pretplatom za ESET Password Manager. Probna verzija nudi samo jednu aktivaciju funkcije Password Manager. Kupite više uređaja s odgovarajućom pretplatom za ESET Password Manager da biste dobili više Password Manager jedinica.

1.Prijavite se na ESET HOME portal i povežite pretplatu. Potvrđenu pretplatu možete upotrebljavati samo za ESET Password Manager.

2.U odjeljku Funkcije kliknite Sigurnosne funkcije.

3.Aktivirajte funkciju Password Manager na postojećem korisničkom profilu ili stvorite novi.