ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Račun(a)

U odjeljku Računi ćete vidjeti popis svih računa dodanih u program ESET Password Manager. U nastavku ćete pronaći informacije o tome kako:

Dodati novi račun

Upotrebljavati račune

Uredi račun

Izbriši račun

Dodavanje novog računa – opcije

1.Prijavite se na web stranicu upotrebom korisničkog imena (prijava) i lozinke. Ako web stranica ili određena lozinka nisu već pohranjene u bazi podataka, Password Manager će od vas tražiti da spremite korisničke podatke koje ste unijeli. Morate imati instalirano i aktivirano odgovarajuće proširenje za preglednik kako bi ovaj način funkcionirao.

epwm_account_saved


note

Dodirnite Spremi u obavijesti o snimanju (dostupno u Androidu 8 i novijim verzijama) da biste spremili korisničke podatke koje ste upisali u aplikaciju ESET Password Manager. Imajte na umu da morate biti prijavljeni u program ESET Password Manager i morate aktivirati postavku automatskog popunjavanja.

2.Ručno dodajte račun iz programa ESET Password Manager. Kliknite Uvezi račune ili Izbornikmenu > Računi > Dodaj račun i popunite obavezna polja. U programu ESET Password Manager postoji opcija stvaranja jake lozinke pomoću generatora lozinki.


note

Počnite s gumbom Dodaj račun ili Uvezi račune ako nijedan račun nije dodan.

ext_intro

Upotreba korisničkih računa

Kako biste se prijavili na određenu web stranicu, kliknite Izbornik > Računi i odaberite odgovarajući račun. ESET Password Manager će popuniti vaše korisničko ime i lozinku i automatski vas prijaviti (trebate odabrati okvir Aktiviraj automatsku prijavu u postavkama računa u nastavku).

Pogledajte upute za automatsko popunjavanje korisničkih podataka.

Postavke računa

U kartici programa Računi kliknite izbornik s tri točke three_dots pokraj računa gdje možete otići na web stranicu, kopirati korisničko ime, kopirati lozinku u međuspremnik, urediti pojedinosti o računu i ukloniti račun.

epwm_web

Uredi račun

U kartici programa Password Manager Računi kliknite izbornik s tri točke three_dots pokraj računa i kliknite Uredi.

Titula

Web stranica – pregledajte URL na kojem će se upotrebljavati korisnički podaci računa.

Prijava korisnika

Lozinka

Provjeri lozinku – usporedite lozinku s popisom razotkrivenih lozinki.

Generiraj lozinku – generirajte složenu lozinku. Za više informacija pogledajte poveznicu Generirajte lozinke.

Napomene – dodajte napomenu na svoj račun.

Prikaži na vrhu – aktivirajte ovu funkciju kako biste prikazali ovaj račun na vrhu popisa računa.

Aktiviraj automatsku prijavu – aktivirajte ovu funkciju kako biste se automatski prijavili.

Autorizacija s dva faktora omogućuje spremanje jedinstvenog ključa za postavljanje autorizacije s dva faktora za pohranjene račune u trezor autorizacije s dva faktora.

Uklonite račun na popisu računa

1.Otvorite program Password Manager.

2.Kliknite Izbornik > Računi.

3.Kliknite tri točke three_dots pokraj računa koji želite ukloniti, a zatim kliknite Ukloni.

4.Kliknite Ukloni.