ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Početak korištenja (aplikacija)

Nakon uspješne instalacije na uređaju, otvorite ESET Password Manager.

Ja sam novi korisnik i želim upotrebljavati aplikaciju za mobilne uređaje

Ako već imate Password Manager račun, slijedite upute u nastavku:

1.Otvorite Password Manager aplikaciju.

2.Upišite adresu e-pošte i glavnu lozinku, a zatim dodirnite Prijava.

3.Unesite PIN ili skenirajte otisak prsta.

3.Počnite upotrebljavati Password Manager.

Ako nemate Password Manager račun:

1.Otvorite Password Manager aplikaciju.

2.Dodirnite Stvori račun i slijedite upute na zaslonu.

Ja sam novi korisnik i želim upotrebljavati aplikaciju za mobilne uređaje

Ako već imate Password Manager račun, slijedite upute u nastavku:

1.Otvorite Password Manager aplikaciju.

2.Upišite adresu e-pošte i glavnu lozinku, a zatim dodirnite Prijava.

3.Unesite PIN ili skenirajte otisak prsta.

4.Počnite upotrebljavati Password Manager.

Ako nemate Password Manager račun:

1.Otvorite Password Manager aplikaciju.

2.Dodirnite Stvori račun i slijedite upute na zaslonu.


note

Opcija Stvori račun je dostupna samo u aplikaciji za Android. Ako ste novi korisnik u aplikaciji za iOS, stvorite račun u web-proširenju.

 

Uspješno sam prenio/la sve podatke uz pomoć proširenja i želim upotrebljavati mobilnu aplikaciju

1.Prijavite se u aplikaciju ESET Password Manager pomoću svoje adrese e-pošte i lozinke.

2.Izradite PIN kôd za pristup ESET Password Manager aplikaciji.


important

Preduvjeti za PIN kod:

Četiri znamenke

Znamenke se ne smiju ponavljati (na primjer, 2222)

Znamenke ne smiju biti uzastopne (na primjer, 1234)

3.Potvrdite PIN kod.

4.Kliknite Aktiviraj i skenirajte svoj otisak prsta ako želite upotrebljavati otisak prsta za autentikaciju za prijavu u Password Manager aplikaciju.

5.Počnite upotrebljavati Password Manager.

Omogućite ESET Password Manager za aplikacije

1.Otvori aplikaciju ESET Password Manager

2.Dodirnite izbornik s tri crtice menu > Postavke.

3.Dodirnite Postavke uređaja > Aktiviraj automatsko popunjavanje ako je podržano na uređaju.

4.Idite na postavke uređaja i odaberite ESET Password Manager kao standardnu postavku. Pogledajte upute za automatsko popunjavanje korisničkih podataka.

5.Otvorite aplikaciju i kada se to od vas zatraži dodirnite Automatsko popunjavanje pomoću programa ESET Password Manager na tipkovnici za automatsko popunjavanje korisničkih podataka. Autorizirajte pristup pomoću otiska prsta ili PIN-a.