Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Διαχείριση του Password Manager στην πύλη ESET HOME

Με τον λογαριασμό ESET Password Manager, μπορείτε να διαχειριστείτε κεντρικά το ESET Password Manager για όλα τα προφίλ χρηστών.

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

Καταστάσεις των δυνατοτήτων του Password Manager

Αλλαγές συνδρομής για το Password Manager

Πώς να μετακινήσετε το Password Manager από την κοινόχρηστη συνδρομή στη δική σας συνδρομή

Καταστάσεις δυνατοτήτων του Password Manager στο προφίλ χρήστη

Στον λογαριασμό σας στο ESET HOME στην ενότητα > Δυνατότητες> > Λειτουργία ασφαλείας > Χρήστες λειτουργιών ασφαλείας, θα δείτε την ακόλουθη κατάσταση του Password Manager κάτω από τα συγκεκριμένα προφίλ χρηστών:

Ενεργοποιημένο – Έχετε ήδη δημιουργήσει έναν λογαριασμό Password Manager.

Πρόσκληση / Απαιτείται ρύθμιση – Ο λογαριασμός Password Manager δεν έχει δημιουργηθεί, αλλά οι οδηγίες στάλθηκαν στη διεύθυνση email.

Μη ενεργοποιημένο – Η λειτουργία Password Manager δεν ενεργοποιήθηκε στο προφίλ χρήστη.

Αποσυνδέθηκε – Η κατάλληλη συνδρομή για το Password Manager έληξε.

Αλλαγή της συνδρομής για το Password Manager

Εάν έχετε περισσότερες κατάλληλες συνδρομές από μία για το Password Manager και θέλετε να αλλάξετε μία από αυτές σε μια άλλη συνδρομή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1.Σύνδεση στον λογαριασμό σας στο ESET HOME.

2.Στην ενότητα Δυνατότητες, κάντε κλικ στο στοιχείο Λειτουργίες ασφαλείας.

3.Επιλέξτε το προφίλ χρήστη.

4.Κάντε κλικ στο στοιχείο Αλλαγή συνδρομής.


note

Εάν έχετε προσθέσει μόνο μία κατάλληλη συνδρομή για το ESET Password Manager στον λογαριασμό ESET HOME, η επιλογή Αλλαγή συνδρομής δεν είναι διαθέσιμη. Για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας, εξαγάγετε τους κωδικούς πρόσβασης από μια επέκταση προγράμματος περιήγησης.

5.Επιλέξτε μια άλλη συνδρομή.

6.Κάντε κλικ στο στοιχείο Συνέχεια για επιβεβαίωση.

7.Κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάλαβα.

Μετακινήστε το Password Manager κάτω από τον λογαριασμό σας στο ESET HOME

Εάν κάποιος κάνει κοινή χρήση του Password Manager με εσάς και αποφασίσετε να διαχειριστείτε το Password Manager με τον λογαριασμό σας στο ESET HOME, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1.Ζητήστε από τον κάτοχο της συνδρομής να απενεργοποιήσει το Password Manager στον λογαριασμό του στο ESET HOME για το προφίλ χρήστη σας.

2.Αγοράστε μια κατάλληλη συνδρομή για το ESET Password Manager.

3.Ενεργοποιήστε το Password Manager στον λογαριασμό σας στο ESET HOME ή δημιουργήστε το προφίλ χρήστη με την ίδια διεύθυνση email που είχατε στο Password Manager προηγουμένως και συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το Password Manager.