ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Správa Password Manager pomocí portálu ESET HOME

Pomocí účtu ESET Password Manager můžete spravovat ESET Password Manager centrálně pro všechny uživatelské profily.

Tato kapitola obsahuje informace o:

Stavech funkce Password Manager

Změně předplatného pro Password Manager

Přesunutí Password Manager ze sdíleného předplatného pod vlastní předplatné

Stavy funkce Password Manager v profilu uživatele

Ve svém účtu ESET HOME > Bezpečnostní funkce > Uživatelé bezpečnostních funkcí uvidíte pod konkrétními uživatelskými profily následující stavy Password Manager:

Aktivováno – již jste vytvořili účet Password Manager.

Odesláno / Vyžadována konfigurace – Password Manager účet ještě není vytvořen, ale na e-mailovou adresu byly zaslány instrukce.

Neaktivováno – funkce Password Manager není v profilu uživatele aktivována.

Odpojeno – platnost předplatného, které umožňuje používat Password Manager, vypršela.

Změna předplatného pro Password Manager

Pokud máte více než jedno předplatné, které umožňuje používat Password Manager a chcete změnit aktuálně používané předplatné na jiné, postupujte následujícím způsobem:

1.Přihlaste se ke svému účtu ESET HOME.

2.V sekci Funkce klikněte na Bezpečnostní funkce.

3.Vyberte profil uživatele.

4.Klikněte na Změnit předplatné.


note

Pokud máte v účtu ESET HOME pouze jedno předplatné, které umožňuje používat ESET Password Manager, možnost Změnit předplatné není dostupná. Hesla a data ze svého úložiště si do svého zařízení uložíte pomocí exportu z rozšíření webového prohlížeče.

5.Vyberte si jiné předplatné.

6.Potvrďte akci kliknutím na Pokračovat.

7.Klikněte na OK.

Přesunutí Password Manager pod váš účet ESET HOME

Když s vámi někdo sdílí Password Manager a vy se rozhodnete spravovat Password Manager pod svým účtem ESET HOME, postupujte následujícím způsobem:

1.Požádejte vlastníka předplatného, aby ve svém účtu ESET HOME deaktivoval Password Manager pro váš uživatelský profil.

2.Zakupte předplatné, které umožňuje používat funkci ESET Password Manager.

3.Aktivujte Password Manager ve svém účtu ESET HOME a používejte dále funkci Password Manager.