MyESET_FavIcon_64x64-01-01ESET HOME aplikacija

Preuzmite aplikaciju ESET HOME

download-androiddownload-ios

Nakon instalacije, kreirajte ESET HOME nalog ili se prijavite.

Poređenje ESET HOME veb portala i aplikacija

Funkcija

Veb-portal

Android aplikacija

iOS aplikacija

Lista povezanih uređaja, status bezbednosti i upravljanje

Lista licenci, upravljanje i deljenje

Preuzimanje ESET proizvoda

Obnavljanje licenci

Obaveštenja o bezbednosti, licenci i nalogu

ESET Anti-Theft

Parental Control za Android

*

Password Manager

PIN kôd ili biometrijska potvrda identiteta

Šta je novo

Prijavljivanje problema i slanje povratnih informacija

Postavke naloga

Feed o aktivnostima

*ESET Parental Control za Android je samostalna aplikacija.