Kreiranje novog ESET HOME naloga

Koristite jedan od sledećih metoda da biste kreirali novi ESET HOME nalog:

Na ESET HOME veb-portalu

U aplikaciji ESET HOME

U glavnom prozoru programa ESET kućni proizvodi za Windows

Tokom procesa aktivacije u aplikaciji ESET Parental Control

Ulaz ESET Mobile Security

Da bi ESET kućni proizvodi za Windows i Android dobro funkcionisali sa programima ESET Anti-Theft, ESET Parental Control za Android i ESET Password Manager, morate da kreirate ESET HOME nalog. Da biste kreirali ESET HOME nalog, prijavite se koristeći Google nalog ili Apple ID.


important

Ako koristite Google nalog ili Apple ID za kreiranje naloga, morate da kreirate zasebnu lozinku za ESET HOME da biste koristili ESET Anti-Theft, roditeljsku kontrolu ili da odvojite Google nalog ili Apple ID od ESET HOME naloga.

 

Kreiranje naloga na ESET HOME veb-portalu pomoću e-adrese i lozinke

1.Posetite ESET HOME portal.

2.Kliknite na opciju Kreiraj nalog.

3.Unesite važeću e-adresu, lozinku i izaberite odgovarajuću zemlju. Ova polja su obavezna za registraciju.


important

Lozinka mora da ima najmanje 10 znakova i da sadrži najmanje jedan od sledećih znakova:

Malo slovo

Veliko slovo

Broj

4.Kliknite na opciju Kreiraj nalog.

5.E-poruka za potvrdu će biti poslata na vašu e-adresu. Kliknite na vezu u e-poruci da biste potvrdili registraciju. Automatski ćete biti prijavljeni na svoj nalog.

Možete da pristupite svim ESET uslugama na mreži kada kreirate ESET HOME nalog, uključujući ESET Anti-Theft. Više informacija potražite u odeljku za pomoć na mreži Kako se dodaje novi uređaj i aktivira ESET Anti-Theft ili u članku ESET Anti-Theft baze znanja (nije dostupan na svim jezicima).

PAGE_REGISTER