ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Prihlásenie cez iné účty

Prepojenie účtu ESET HOME s účtom Google alebo Apple ID

Ak sa do svojho účtu ESET HOME prihlásite prostredníctvom účtu Google alebo Apple ID, váš účet ESET HOME sa automaticky prepojí s účtom Google či Apple ID. Po prihlásení sa pomocou e-mailovej adresy a hesla môžete účty prepojiť aj priamo na portáli ESET HOME.


note

Ak je e-mailová adresa použitá pre už existujúci účet ESET HOME rovnaká ako e-mailová adresa pre váš účet Google alebo Apple ID, môžete tieto účty prepojiť tak, že sa do účtu ESET HOME prihlásite prostredníctvom účtu Google alebo Apple ID. Pri prihlasovaní budete vyzvaný na zadanie hesla k účtu ESET HOME, aby sme mohli overiť vašu identitu. Účty sa následne automaticky prepoja.

Prepojenie účtu Google cez webový portál ESET HOME

1.Prihláste sa do svojho účtu ESET HOME.

2.V pravom hornom rohu obrazovky kliknite na e‑mailovú adresu.

3.Kliknite na Môj účet.

4.V časti Prihlásenie cez iné účty vyberte, či chcete prepojiť svoj účet ESET HOME s účtom Google alebo Apple ID.

arrow_down_homeÚčet Google
arrow_down_homeÚčet Apple

Prepojenie účtu Google cez aplikáciu ESET HOME

1.Prihláste sa do aplikácie ESET HOME.

2.V ľavom hornom rohu ťuknite na hlavné menu menu.

3.Ťuknite na Môj účet.

Pripojenie k účtu Google

a.V časti Prihlásenie cez iné účty ťuknite na Pripojiť účet Google.

b.Zadajte heslo k účtu ESET HOME a ťuknite na Pokračovať.

c.Vyberte svoj účet Google.

Váš účet tretej strany bol úspešne pripojený k účtu ESET HOME.

Odpojenie od účtu Google

a.V časti Prihlásenie cez iné účty ťuknite na Odpojiť od účtu Google.

b.Zadajte heslo k účtu ESET HOME a ťuknite na Pokračovať.

Váš účet tretej strany bol odpojený od účtu ESET HOME.