ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Sistemski preduvjeti

ESET HOME web portal i aplikacija za Android i iOS dostupni su samo u određenoj verziji softvera, kao što se prikazuje u tablici u nastavku.

Program

Softverski preduvjeti

ESET HOME web-portal

Google Chrome verzija 60 ili novija

Microsoft Edge (verzija Chromium) verzija 79 ili novija

Mozilla Firefox verzija 63 ili novija

Safari verzija 10.1 ili novija

ESET HOME aplikacija za Android

Android verzija 6.0 ili novija

ESET HOME aplikacija za iOS

iOS verzija 14 ili novija

 

Kompatibilnost ESET HOME računa s ESET-ovim programima ovisi o verziji programa. Tablica u nastavku prikazuje minimalnu podržanu verziju programa za ovu kompatibilnost.

Program

Verzija

ESET NOD32 Antivirus

ESET Internet Security

ESET Smart Security Premium

verzija 16.2 ili novija

ESET Mobile Security

verzija 8.2 ili novija


important

Ograničenja pretplate

Broj pretplata po jednom računu je ograničen na 10 pretplata.

Ako želite upravljati većim brojem pretplata i uređaja, ESET preporučuje prelazak na ESET-ove poslovne programe i upotrebu ESET Business Account računa za upravljanje pretplata.