Preduvjeti i ograničenja

ESET HOME web portal i aplikacije za Android i iOS dostupni su samo u određenoj verziji softvera, kao što se prikazuje u tablici u nastavku.

Program

Softverski preduvjeti

ESET HOME web-portal

Google Chrome Verzija 60 ili novija

Microsoft Edge (Chromium verzija) verzija 79 ili novija

Mozilla Firefox Verzija 63 ili novija

Safari Verzija 10.1 ili novija

ESET HOME aplikacija za Android

Android 5.0 ili noviji

ESET HOME aplikacija za iOS

iOS 13 ili noviji

 

Kompatibilnost ESET HOME računa s ESET-ovim programima ovisi o verziji programa. Tablica u nastavku prikazuje minimalnu podržanu verziju programa za ovu kompatibilnost.

Program

Verzija

ESET NOD32 Antivirus

ESET Internet Security

ESET Smart Security Premium

14.1 ili novija

ESET Mobile Security

6.3 ili novija


important

Ograničenje licenci

Broj licenci po jednom računu je ograničen na 10 licenci.

Ako želite upravljati većim brojem licenci i uređaja, ESET preporučuje prelazak na ESET-ove poslovne programe i upotrebu ESET Business Account računa za upravljanje licencama.