ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Aktivirana je automatska prijava na fantomski račun

Aktivirana je automatska prijava na fantomski račun na vašem uređaju. Kada je uređaj u normalnom stanju, ne preporučujemo da koristite automatsku prijavu jer to može uzrokovati probleme s pristupom stvarnom korisničkom računu ili poslati lažne uzbune o izgubljenom stanju računala.

Da biste deaktivirali automatsku prijavu, kliknite Deaktiviraj automatsku prijavu ili pogledajte članke iz Microsoftove baze znanja spomenute u prethodnoj temi.