ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite kategoriju
Odaberite temu

Aktivirana je automatska prijava na stvarni račun

Ako je aktivirana automatska prijava na vaš stvarni račun, on nije zaštićen od neovlaštenog pristupa. Kliknite Deaktiviraj automatsku prijavu da biste riješili taj problem s optimizacijom.

disable_autologin

Da biste ručno deaktivirali automatsku prijavu u različitim verzijama sustava Windows, pogledajte sljedeće članke iz Microsoftove baze znanja:

Aktivacija ili deaktivacija automatske prijave u sustavu Windows 7, Windows 8 i Windows 10.

Podešavanje opcije automatske administratorske prijave u registru sustava Windows

Ako se prijavite u Fantomski račun dok je računalo u normalnom stanju, obavijesti o sumnjivoj aktivnosti na vašem računalu poslat će se na vašu adresu e-pošte svaki put kada se netko prijavi na taj račun. Po primitku obavijesti možete odlučiti želite li računalo označiti kao izgubljeno.


important

Slijedite samo one korake koji se odnose na isključivanje značajke automatske prijave.