Dodaj licencu

Nakon uspješne prijave, dodajte svoju licencu iz odjeljka Licence.

Dodavanje licence prvi put

1.Kliknite +Dodaj licencu.

2.Unesite svoj licenčni ključ, a zatim kliknite Dodaj licencu.

3.Primit ćete obavijest da je e-poruka za potvrdu licence poslana na vašu adresu e-pošte koja je povezana s licencom. Kliknite gumb Zatvori koji se prikazuje s ovim informacijama.

4.Slijedite upute u poruci e-pošte koju ste primili.

Dodavanje druge licence

Na svojem računu možete imati više licenci. Da biste dodali novu licencu:

1.U odjeljku Licence kliknite Prikaži sve licence.

2.U gornjem desnom kutu kliknite +Dodaj licencu.

3.Upišite ili kopirajte valjani licenčni ključ u prazno polje i kliknite Dodaj licencu.


note

Licenčni ključ možete pronaći u e-poruci koju ste primili od ESET-a ili na kartici licence isporučenoj u kutiji s programom.

Licenca je automatski dodana

Licence se automatski povezuju prilikom stvaranja ESET HOME računa ako je adresa e-pošte za registraciju licence jednaka adresi e-pošte za registraciju ESET HOME računa.

Ne mogu dodati licencu na ESET HOME

Primili ste poruku o pogrešci "Ovom licencom već upravlja drugi račun.". Ista licenca se ne može dodati na više od jednog ESET HOME računa.

Vaša licenca je možda piratska. Obratite se ESET-ovoj tehničkoj podršci.