Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Βελτιστοποίηση

Η βελτιστοποίηση ESET Anti-Theft είναι η μετρήσιμη τεχνική αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας του υπολογιστή ή της συσκευής σας. Αυτή η εργασία εξετάζει το σύστημά σας για τα παρακάτω ζητήματα.

Χρήστες Windows:

Οι λογαριασμοί των Windows δεν προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης

Ζήτημα λογαριασμού Phantom

Η αυτόματη σύνδεση για τον πραγματικό λογαριασμό ενεργοποιήθηκε

Η αυτόματη σύνδεση για το λογαριασμό Phantom ενεργοποιήθηκε

Δείτε το παρακάτω άρθρο της Γνωσιακής βάσης για εικονογραφημένες οδηγίες σχετικά με την επίλυση ζητημάτων βελτιστοποίησης:
Βελτιστοποίηση της συσκευής για τη μονάδα Anti-Theft σε οικιακά προϊόντα της ESET σε Windows

Χρήστες Android:

Οι υπηρεσίες εντοπισμού απενεργοποιήθηκαν

Δεν χρησιμοποιούνται δορυφόροι GPS

Το κλείδωμα οθόνης δεν είναι ασφαλές

Δεν έχει ενεργοποιηθεί σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Δεν βρέθηκαν οι Υπηρεσίες Google Play


Το επίπεδο ασφαλείας που εμφανίζεται στο Επίπεδο βελτιστοποίησης Anti-Theft είναι δυνατό να έχει τις εξής καταστάσεις:

Εάν δεν ανιχνεύεται κανένα ζήτημα - Επίπεδο ασφαλείας = 5 αστέρια

Εάν ανιχνεύεται μόνο ένα ζήτημα - Επίπεδο ασφαλείας = 4 αστέρια

Εάν ανιχνεύονται δύο ή τρία ζητήματα - Επίπεδο ασφαλείας = 3 αστέρια

ANTITHEFT_OPTIMIZATION