ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Účty třetích stran

Propojení účtu ESET HOME s účtem Google nebo Apple ID

Pokud se ke svému účtu ESET HOME přihlásíte pomocí účtu Google nebo Apple ID, dojde k propojení vašeho účtu ESET HOME s účtem třetí strany. Tuto operaci můžete provést též kdykoli ručně tak, že se nejprve přihlásíte zadáním a e-mailové adresy a hesla, a následně v nastavení svého účtu ESET HOME připojíte požadovaný účet Google nebo Apple ID.


note

Pokud e-mailová adresa, kterou jste použili při vytvoření účtu ESET HOME, odpovídá e-mailové adrese vašeho účtu Google nebo Apple ID, můžete si tyto účty jednoduše propojit tak, že se ke svému účtu ESET HOME přihlásíte prostřednictvím účtu Google nebo Apple ID. Následně budete za účelem ověření identity vyzváni k zadání hesla k účtu ESET HOME. Poté dojde k automatickému propojení vašich účtů.

Připojení nebo odpojení účtu Google prostřednictvím portálu ESET HOME

1.Přihlaste se ke svému účtu ESET HOME.

2.Klikněte v pravém horním rohu na svou e-mailovou adresu.

3.Klikněte na Můj účet.

4.V části Účty třetích stran vyberte, zda chcete k ESET HOME připojit účet Google nebo Apple ID.

arrow_down_homeÚčet Google
arrow_down_homeÚčet Apple

Připojení nebo odpojení účtu Google prostřednictvím aplikace ESET HOME

1.Přihlaste se do aplikace ESET HOME.

2.Ťukněte v levém horním rohu na ikonu hlavního menu menu.

3.Ťukněte na položku Můj účet.

Připojení Google účtu

a.V části Účty třetích stran ťukněte na Připojit u účtu Google.

b.Zadejte heslo k ESET HOME a ťukněte na Pokračovat.

c.Přihlaste se ke svému účtu Google nebo jej vyberte ze seznamu nabídnutých účtů.

Nyní je váš účet třetí strany úspěšně připojen k vašemu účtu ESET HOME.

Odpojení Google účtu

a.V části Účty třetích stran ťukněte na Odpojit u účtu Google.

b.Zadejte heslo k ESET HOME a ťukněte na Pokračovat.

Nyní je váš účet třetí strany úspěšně odpojen od vašeho účtu ESET HOME.