ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Oznámení

Oznámení jsou generována v případě problémů s účtem ESET HOME, zařízeními nebo předplatným. Všechna přijatá oznámení se zobrazují v panelu. Tento panel otevřete kliknutím na Oznámení v pravém horním rohu po přihlášení do webového portálu ESET HOME. V této sekci můžete vybrat, zda chcete vidět všechna nebo důležitá oznámení. Oznámení dostáváte podle závažnosti problému – informační, důležitá nebo výstražná. Chcete-li povolit zobrazování oznámení v aplikaci ESET HOME navštivte kapitolu Nastavení aplikace.

Modrá – například zařízení přidané k předplatnému

Oranžová – například předplatné brzy vyprší

Červená – například platnost předplatného vypršela

Pokud pochází oznámení z části Předplatné nebo Zařízení, zobrazí se ikonka oznámení u příslušné části s konkrétní barvou důležitosti a počtem nepřečtených oznámení.

notifications

Odebrání oznámení

Oznámení lze ručně odstranit v portálu nebo aplikaci v panelu Oznámení.

1.Přihlaste se k portálu ESET HOME nebo do MyESET_FavIcon_64x64-01-01 aplikace.

2.Otevřete si panel Oznámení.

3.Klikněte na X nebo v aplikaci přejeďte prstem doleva, a ťukněte na ikonu koše delete_icon. Oznámení se již nebude zobrazovat.

Když odstraníte oznámení související s předplatnými/zařízeními, sníží se také počet v oznamovacích ikonkách. Oznámení se samo odebere, pokud problém vyřešíte před odebráním z Oznámení.


important

Smazání oznámení a neexistence odznaku na domovské obrazovce neznamená, že jste problém vyřešili. Dokud problém nevyřešíte, bude se zobrazovat v rámci konkrétního zařízení nebo předplatného.