Vytvoření nového účtu ESET HOME v aplikaci

Chcete-li vytvořit ESET HOME účet v aplikaci, postupujte podle následujících kroků:

1.Otevřete na svém zařízení aplikaci ESET HOME MyESET_FavIcon_24x24-01-01.

2.Ťukněte na Vytvořit účet.

3.Zadejte platnou e-mailovou adresu.

4.Ťukněte na Uložit informaci.

5.Zadejte heslo.


important

Vaše heslo by mělo mít alespoň deset znaků a mělo by obsahovat alespoň jedno:

Malé písmeno

Velké písmeno

Číslici

6.Ťukněte na Uložit informaci.

7.Vyberte zemi.

8.Ťukněte na Vytvořit účet.

9.Ťukněte na Pokračovat. Pro potvrzení a aktivaci účtu vám ESET zašle potvrzovací e-mail.