วิธีใช้ออนไลน์ของ ESET

ค้นหา ภาษาไทย
เลือกหัวข้อ

บทแนะนำเกี่ยวกับประมวลศัพท์ ESET

ประมวลศัพท์ ESET จะมอบภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับภัยคุกคามปัจจุบันและเทคโนโลยี ESET ที่ปกป้องคุณจากภัยคุกคามเหล่านั้น

หัวข้อต่างๆ จะแยกออกเป็นบทต่อไปนี้ซึ่งอธิบายดังนี้

การตรวจหา – ประกอบด้วย ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน แอพพลิเคชันที่อาจไม่พึงประสงค์ ฯลฯ

การโจมตีระยะไกล – ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นผ่านเครือข่ายท้องถิ่นหรืออินเทอร์เน็ต

ภัยคุกคามในอีเมล – ประกอบด้วย การหลอกลวง ฟิชชิ่ง กลโกง ฯลฯ

เทคโนโลยี ESET — คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีในโซลูชั่นด้านความปลอดภัยของ ESET