ความช่วยเหลือออนไลน์ ESET

เลือกหัวข้อ

ไวรัส

ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นชิ้นส่วนของรหัสที่เป็นอันตราย ซึ่งจะรวมหรือติดมากับไฟล์ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ไวรัสถูกตั้งชื่อตามไวรัสทางชีววิทยา เนื่องจากใช้เทคนิคที่คล้ายกันในการแพร่กระจายจากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่น นอกจากนี้ คำว่า "ไวรัส" นั้นมักจะถูกใช้ผิดๆ โดยนำไปเรียกเหมารวมภัยคุกคามทุกประเภท การใช้คำนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างช้าๆ และมีการใช้คำใหม่ที่แม่นยำยิ่งขึ้น คือ "มัลแวร์" (ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย)

ไวรัสคอมพิวเตอร์มักจะโจมตีไฟล์ที่เรียกใช้ได้และเอกสารเป็นหลัก กล่าวโดยย่อ ไวรัสมีการทำงานดังต่อไปนี้: หลังจากการเรียกใช้ไฟล์ที่ติดไวรัส จะมีการเรียกและใช้งานรหัสที่เป็นอันตรายก่อนการเรียกใช้แอพพลิเคชันเริ่มต้น ไวรัสสามารถติดไปกับไฟล์ใดก็ตามที่ผู้ใช้ปัจจุบันมีสิทธิ์เขียนข้อมูล

ไวรัสคอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์และความรุนแรงแตกต่างกัน บางชนิดมีอันตรายมาก เนื่องจากมีความสามารถในการลบไฟล์จากฮาร์ดไดรฟ์ ในทางกลับกัน ไวรัสบางชนิดไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆ แต่ทำหน้าที่สร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้ และแสดงความสามารถทางเทคนิคของผู้เขียนเท่านั้น

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัสและไม่สามารถกำจัดได้ ให้ส่งไปยัง ESET Research Lab เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม ในบางกรณีที่ไฟล์ที่ติดไวรัสอาจถูกปรับเปลี่ยนจนไม่สามารถกำจัดไวรัสได้ และไฟล์นั้นต้องถูกแทนที่ด้วยสำเนาที่ปลอดภัย