ความช่วยเหลือออนไลน์ ESET

เลือกหัวข้อ

เวิร์ม

เวิร์มคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมที่มีรหัสที่เป็นอันตราย ซึ่งจะโจมตีคอมพิวเตอร์โฮสต์ และแพร่กระจายผ่านเครือข่าย ความแตกต่างขั้นพื้นฐานระหว่างไวรัสและเวิร์มคือ เวิร์มมีความสามารถในการทำงานด้วยตนเอง โดยไม่ขึ้นอยู่กับไฟล์ของโฮสต์ (หรือบูตเซคเตอร์) เวิร์มกระจายผ่านที่อยู่อีเมลในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณหรือโจมตีจุดอ่อนของการรักษาความปลอดภัยในแอพพลิเคชันของเครือข่าย

ด้วยเหตุนี้ เวิร์มจึงสามารถทำงานได้มากกว่าไวรัสคอมพิวเตอร์ เนื่องจากความแพร่หลายของการใช้งานอินเทอร์เน็ต เวิร์มจึงสามารถแพร่กระจายไปทั่วโลกได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือเพียงไม่กี่นาทีหลังจากมีการส่งเวิร์มนั้นออกมา และความสามารถในการจำลองตนเองได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่น จึงทำให้เวิร์มมีอันตรายมากกว่ามัลแวร์ประเภทอื่นๆ

เวิร์มที่ทำงานในระบบสามารถทำให้เกิดความขัดข้องได้หลายประการ: เวิร์มสามารถลบไฟล์ ลดประสิทธิภาพการทำงานของระบบ หรือแม้แต่ปิดการใช้งานโปรแกรม ลักษณะการทำงานของเวิร์มคอมพิวเตอร์ทำให้เวิร์มสามารถเป็น "ตัวนำ" การแฝงตัวประเภทอื่นๆ ได้

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับเวิร์ม ขอแนะนำให้คุณลบไฟล์ที่ได้รับเวิร์มออก เนื่องจากเป็นไปได้ว่าไฟล์ดังกล่าวจะมีรหัสที่เป็นอันตรายอยู่