ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Útok cez protokol ICMP

Protokol ICMP (Internet Control Message Protocol) je jedným z hlavných internetových protokolov. Slúži na odosielanie rôznych chybových hlásení a na tento účel ho využívajú hlavne počítače v sieti.

Útoky vedené cez protokol ICMP zneužívajú jeho slabé miesta. ICMP je využívaný na zasielanie jednosmerných odkazov, pričom nie je používaná žiadna autentifikácia. Toto umožňuje vzdialeným útočníkom spúšťať útoky typu DoS (Denial of Service) alebo útoky, ktoré dávajú neoprávneným osobám prístup k prichádzajúcim a odchádzajúcim paketom.

Typickými príkladmi ICMP útokov sú ping flood, ICMP_ECHO flood alebo smurf attack. Medzi symptómy patrí značné spomalenie internetových aplikácií, prípadne krátkodobé alebo aj dlhodobé odpojenie od internetu.