Skenovanie portov

Skenovanie portov je činnosť, ktorou sa systematicky overuje prístupnosť počítačových portov. Skener portov je špeciálny softvér, ktorý dokáže zistiť v sieti prípadné otvorené porty.

Počítačový port je miesto, ktorým prechádzajú informácie z/do počítača, takže ide z hľadiska bezpečnosti o kritickú záležitosť. Vo veľkých sieťach má skenovanie portov svoje legitímne opodstatnenie, pretože je to rýchly spôsob odhalenia prípadných bezpečnostných dier.

Skenovanie portov je však aj častá technika používaná vzdialenými útočníkmi. Prvým krokom je zvyčajne zaslanie paketov na každý port. Na základe odpovede sa dá zistiť, či je port používaný. Samotná kontrola sama osebe ešte nespôsobuje žiadne škody. Technika však umožňuje odhaliť slabo zabezpečený vstupný bod a získať tak kontrolu nad vzdialeným počítačom.

Sieťovým administrátorom sa odporúča, aby blokovali všetky nepoužívané porty a chránili používané porty pred neovereným prístupom.