Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Εγκατάσταση

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την εγκατάσταση του ESET Security Ultimate στον υπολογιστή σας. Οι μέθοδοι εγκατάστασης διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και τα μέσα διανομής:

Πρόγραμμα ζωντανής εγκατάστασης – Λαμβάνεται από ιστότοπο της ESET ή από CD/DVD. Το πακέτο εγκατάστασης είναι το ίδιο για όλες τις γλώσσες (επιλέξτε τη κατάλληλη γλώσσα). Το Πρόγραμμα ζωντανής εγκατάστασης είναι ένα μικρό αρχείο. Η λήψη των πρόσθετων αρχείων που απαιτούνται για την εγκατάσταση του ESET Security Ultimate θα πραγματοποιηθεί αυτόματα.

Εγκατάσταση εκτός σύνδεσης – Χρησιμοποιεί ένα αρχείο .exe το οποίο είναι μεγαλύτερο από το Πρόγραμμα ζωντανής εγκατάστασης και δεν απαιτεί σύνδεση στο Internet ή πρόσθετα αρχεία για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.


important

Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι εγκατεστημένα άλλα προγράμματα antivirus στον υπολογιστή σας, προτού εγκαταστήσετε το ESET Security Ultimate. Εάν υπάρχουν δύο ή περισσότερες λύσεις antivirus εγκατεστημένες σε έναν υπολογιστή, ενδέχεται να έρχονται σε διένεξη η μία με την άλλη. Συνιστούμε να καταργήσετε την εγκατάσταση κάθε άλλου προγράμματος antivirus από τον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης της ESET για μια λίστα με εργαλεία κατάργησης απεγκατάστασης γνωστών προγραμμάτων antivirus (διαθέσιμη στα αγγλικά και σε διάφορες άλλες γλώσσες).