Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Παράλειψη εργασίας

Μια εργασία μπορεί να παραλειφθεί όταν ο υπολογιστής τροφοδοτείται με μπαταρία ή είναι σβηστός. Από τις παρακάτω επιλογές, επιλέξτε πότε θα εκτελείται μια εργασία και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο:

Στην επόμενη προγραμματισμένη φορά – Η εργασία θα εκτελεστεί εάν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος την επόμενη προγραμματισμένη ώρα.

Το συντομότερο δυνατό – Η εργασία θα εκτελεστεί όταν ενεργοποιηθεί ο υπολογιστής.

Αμέσως, εάν ο χρόνος από την τελευταία προγραμματισμένη εκτέλεση υπερβαίνει τις (ώρες) – Αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την πρώτη εκτέλεση της εργασίας που παραλείφθηκε. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του χρόνου, η εργασία θα εκτελεστεί αμέσως.


example

Αμέσως, εάν ο χρόνος από την τελευταία προγραμματισμένη εκτέλεση υπερβαίνει τις (ώρες) – παραδείγματα

Μια εργασία παραδείγματος έχει ρυθμιστεί να εκτελείται επανειλημμένα κάθε ώρα. Η επιλογή Αμέσως, εάν ο χρόνος από την τελευταία προγραμματισμένη εκτέλεση υπερβαίνει τις (ώρες) ορίζεται και ο χρόνος υπέρβασης ορίζεται σε δύο ώρες. Η εργασία εκτελείται στις 13:00 και όταν ολοκληρωθεί ο υπολογιστής μεταβαίνει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας:

Ο υπολογιστής ενεργοποιείται στις 15:30. Η πρώτη εκτέλεση της εργασίας που παραλείφθηκε ήταν στις 14:00. Έχουν παρέλθει μόνο 1,5 ώρες από τις 14:00, οπότε η εργασία θα εκτελεστεί στις 16:00.

Ο υπολογιστής ενεργοποιείται στις 16:30. Η πρώτη εκτέλεση της εργασίας που παραλείφθηκε ήταν στις 14:00. Έχουν παρέλθει δυόμιση ώρες από τις 14:00, οπότε η εργασία θα εκτελεστεί αμέσως.