Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Χρόνος εργασίας - Ενεργοποίηση από συμβάν

Η εργασία θα ενεργοποιηθεί από ένα από τα παρακάτω συμβάντα:

Κάθε φορά που ξεκινά ο υπολογιστής

Την πρώτη φορά που ξεκινά ο υπολογιστής κάθε μέρα

Σύνδεση μέσω τηλεφώνου στο Internet/VPN

Επιτυχής ενημέρωση μονάδας

Επιτυχής ενημέρωση προϊόντος

Σύνδεση χρήστη

Ανίχνευση απειλής

Όταν προγραμματίζετε μια εργασία που ενεργοποιείται από συμβάν, μπορείτε να καθορίσετε το ελάχιστο διάστημα μεταξύ δύο ολοκληρώσεων της εργασίας. Για παράδειγμα, αν συνδέεστε στον υπολογιστή σας πολλές φορές την ημέρα, επιλέξτε 24 ώρες για να εκτελείται η εργασία μόνο κατά την πρώτη σύνδεση της ημέρας και μετά την επόμενη ημέρα.