Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Χρόνος εργασίας

Η εργασία θα εκτελείται επανειλημμένα κατά το καθορισμένο χρονικό διάστημα. Επιλέξτε μία από τις επιλογές χρόνου:

Μία φορά – Η εργασία θα εκτελεστεί μόνο μία φορά, κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

Επανειλημμένα – Η εργασία θα εκτελείται στο καθορισμένο χρονικό διάστημα (σε ώρες).

Καθημερινά – Η εργασία θα εκτελείται κάθε μέρα στην προκαθορισμένη ώρα.

Εβδομαδιαία – Η εργασία θα εκτελείται μία ή περισσότερες φορές την εβδομάδα, κατά τις επιλεγμένες ημέρες και ώρες.

Με συμβάν ενεργοποίησης – Η εργασία θα πραγματοποιείται ύστερα από ένα καθορισμένο συμβάν.

Παράλειψη της εργασίας κατά τη λειτουργία με μπαταρία – Εάν ο υπολογιστής σας τροφοδοτείται με μπαταρία τη στιγμή κατά την οποία είναι προγραμματισμένη η έναρξη μιας εργασίας, η εργασία δεν θα ξεκινήσει. Αυτό ισχύει επίσης για υπολογιστές που τροφοδοτούνται με UPS.