Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Λεπτομέρειες εργασίας

Πληκτρολογήστε το Όνομα εργασίας, ορίστε μία επιλογή στο στοιχείο Τύπος εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επόμενο:

Εκτέλεση εξωτερικής εφαρμογής – Προγραμματίζει την εκτέλεση μιας εξωτερικής εφαρμογής.

Συντήρηση αρχείου καταγραφής - Τα αρχεία καταγραφής περιέχουν επίσης υπολείμματα από διαγραμμένες εγγραφές. Αυτή η εργασία βελτιστοποιεί σε τακτική βάση τις εγγραφές στα αρχεία καταγραφής, ώστε να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά.

Έλεγχος αρχείων κατά την εκκίνηση του συστήματος – Ελέγχει τα αρχεία που επιτρέπεται να εκτελούνται κατά την εκκίνηση του συστήματος ή τη σύνδεση του χρήστη.

Δημιουργία στιγμιότυπου κατάστασης του υπολογιστή – Δημιουργεί ένα στιγμιότυπο ESET SysInspector του υπολογιστή – συγκεντρώνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με στοιχεία του συστήματος (π.χ. προγράμματα οδήγησης, εφαρμογές) και αξιολογεί το επίπεδο κινδύνου για κάθε στοιχείο.

Σάρωση υπολογιστή κατ' απαίτηση – Πραγματοποιεί σάρωση αρχείων και φακέλων στον υπολογιστή σας.

Ενημέρωση – Προγραμματίζει μια εργασία ενημέρωσης εκτελώντας ενημέρωση στις μονάδες.