Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Λεπτομέρειες εργασίας - Ενημέρωση

Αν θέλετε να ενημερώνετε το πρόγραμμα από δύο διακομιστές ενημέρωσης, τότε πρέπει να δημιουργήσετε δύο διαφορετικά προφίλ ενημέρωσης. Αν το πρώτο αποτύχει στη λήψη αρχείων ενημέρωσης, τότε το πρόγραμμα κάνει αυτόματα εναλλαγή στο δεύτερο. Αυτό είναι κατάλληλο για τους φορητούς υπολογιστές, για παράδειγμα, οι οποίοι ενημερώνονται κανονικά από έναν τοπικό διακομιστή ενημέρωσης LAN, αλλά οι κάτοχοί τους συχνά συνδέονται στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας άλλα δίκτυα. Έτσι, αν αποτύχει το πρώτο προφίλ, το δεύτερο θα κάνει αυτόματα λήψη των αρχείων ενημέρωσης από τους διακομιστές ενημέρωσης της ESET.