Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Λεπτομέρειες εργασίας - Εκτέλεση εφαρμογής

Αυτή η εργασία προγραμματίζει την εκτέλεση μιας εξωτερικής εφαρμογής.

Εκτελέσιμο αρχείο – Επιλέξτε ένα εκτελέσιμο αρχείο από το δέντρο καταλόγων, κάντε κλικ στην επιλογή ... ή καταχωρίστε τη διαδρομή με μη αυτόματο τρόπο.

Φάκελος εργασίας – Καθορίστε τον κατάλογο εργασίας της εξωτερικής εφαρμογής. Όλα τα προσωρινά αρχεία του επιλεγμένου Εκτελέσιμου αρχείου θα δημιουργηθούν μέσα σε αυτό τον κατάλογο.

Παράμετροι – Παράμετροι γραμμής εντολών για την εφαρμογή (προαιρετικά).

Κάντε κλικ στο στοιχείο Τέλος για εφαρμογή της εργασίας.