Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Διαχείριση κανόνων HIPS

Μια λίστα κανόνων που καθορίζει ο χρήστης και προστίθενται αυτόματα από το σύστημα HIPS. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τη δημιουργία κανόνων και τις λειτουργίες HIPS στις Ρυθμίσεις κανόνων HIPS. Επίσης, ανατρέξτε στην ενότητα Γενική αρχή του HIPS.

Στήλες

Κανόνας – Όνομα του κανόνα που καθορίζεται από το χρήστη ή επιλέγεται αυτόματα.

Ενεργός – Απενεργοποιήστε το ρυθμιστικό εάν θέλετε να διατηρήσετε τον κανόνα στη λίστα αλλά δεν θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε.

Ενέργεια – Ο κανόνας καθορίζει μια ενέργεια – Αποδοχή, Αποκλεισμός ή Ερώτηση – που θα πρέπει να εκτελεστεί εάν ισχύουν οι κατάλληλες συνθήκες.

Προελεύσεις – Ο κανόνας θα χρησιμοποιείται μόνο εάν το συμβάν ενεργοποιηθεί από κάποια εφαρμογή.

Προορισμοί – Ο κανόνας θα χρησιμοποιηθεί μόνο εάν η λειτουργία σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο αρχείο, εφαρμογή ή καταχώριση μητρώου.

Καταγραφή κρισιμότητας: – Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα εγγραφούν πληροφορίες για αυτό τον κανόνα στο αρχείο καταγραφής HIPS.

Ειδοποίηση – Εμφανίζεται ένα μικρό παράθυρο ειδοποίησης στην κάτω δεξιά γωνία εάν ενεργοποιηθεί ένα συμβάν.

Στοιχεία ελέγχου

Προσθήκη – Δημιουργεί νέο κανόνα.

Επεξεργασία – Επιτρέπει την επεξεργασία επιλεγμένων καταχωρίσεων.

Διαγραφή – Καταργεί επιλεγμένες καταχωρίσεις.

Προτεραιότητα για τους κανόνες HIPS

Δεν υπάρχουν επιλογές για την προσαρμογή του επιπέδου προτεραιότητας των κανόνων HIPS χρησιμοποιώντας τα κουμπιά κορυφή/τέλος (όπως στην περίπτωση των κανόνων Τείχους προστασίας όπου οι κανόνες εκτελούνται από την κορυφή προς το τέλος).

Όλοι οι κανόνες που δημιουργείτε έχουν την ίδια προτεραιότητα

Όσο πιο συγκεκριμένος είναι ένας κανόνας, τόσο υψηλότερη προτεραιότητα έχει (για παράδειγμα, ο κανόνας για μια συγκεκριμένη εφαρμογή έχει υψηλότερη προτεραιότητα σε σχέση με τον κανόνα για όλες τις εφαρμογές)

Εσωτερικά, το HIPS περιέχει κανόνες υψηλότερης προτεραιότητας και ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση σε αυτούς (για παράδειγμα, δεν μπορείτε να παρακάμψετε τους κανόνες αυτοπροστασίας)

Ένας κανόνας που δημιουργείτε, ο οποίος μπορεί να παγώσει το λειτουργικό σύστημα, δεν θα εφαρμοστεί (θα έχει την χαμηλότερη προτεραιότητα)