Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ανιχνεύτηκε συμπεριφορά πιθανού ransomware

Αυτό το αλληλεπιδραστικό παράθυρο θα εμφανίζεται όταν ανιχνεύεται συμπεριφορά πιθανού ransomware. Για τη λειτουργία μπορείτε να επιλέξετε Δεν επιτρέπεται ή Επιτρέπεται.

DIALOG_HIPS_RANSOMWARE

Κάντε κλικ στο στοιχείο Λεπτομέρειες για να δείτε συγκεκριμένες παραμέτρους ανίχνευσης. Το παράθυρο διαλόγου σάς επιτρέπει να κάνετε Υποβολή για ανάλυση ή Εξαίρεση από τον εντοπισμό.


important

Το ESET LiveGrid® πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί για να λειτουργήσει σωστά η Προστασία ransomware.