Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Τερματισμός λειτουργίας εκμάθησης

Η λειτουργία εκμάθησης δημιουργεί και αποθηκεύει αυτόματα κανόνες. Μπορείτε να ελέγξετε όλους τους κανόνες που δημιουργήθηκαν στις ρυθμίσεις κανόνων HIPS. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται καλύτερα για την αρχική ρύθμιση παραμέτρων του HIPS, αλλά θα πρέπει να διατηρείται ενεργοποιημένη μόνο για μικρό χρονικό διάστημα. Δεν απαιτείται αλληλεπίδραση του χρήστη επειδή το ESET Security Ultimate αποθηκεύει τους κανόνες σύμφωνα με προκαθορισμένες παραμέτρους. Μεταβείτε σε Αλληλεπιδραστική λειτουργία ή Λειτουργία βασισμένη σε πολιτική αφού δημιουργηθούν όλοι οι κανόνες για τις απαιτούμενες διεργασίες που εκτελούνται στο λειτουργικό σύστημα, για την αποφυγή κινδύνων ασφαλείας.

Μπορείτε να αναβάλετε αυτήν την απόφαση εάν δεν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.