Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Αλληλεπιδραστικό παράθυρο HIPS

Το παράθυρο διαλόγου HIPS σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν κανόνα με βάση τις νέες ενέργειες που θα ανιχνεύσει το HIPS και, στη συνέχεια, να καθορίσετε τις συνθήκες υπό τις οποίες θα επιτρέπεται ή δεν θα επιτρέπεται αυτή η ενέργεια.

Οι κανόνες που δημιουργούνται από το παράθυρο ειδοποιήσεων θεωρούνται ισοδύναμοι με τους κανόνες που δημιουργούνται με μη αυτόματο τρόπο. Ένας κανόνας που έχει δημιουργηθεί από ένα παράθυρο ειδοποιήσεων μπορεί να είναι λιγότερο συγκεκριμένος από ότι ο κανόνας που ενεργοποίησε το συγκεκριμένο παράθυρο διαλόγου. Αυτό σημαίνει ότι, μετά τη δημιουργία ενός τέτοιου κανόνα στο παράθυρο διαλόγου, η ίδια λειτουργία θα μπορεί να ενεργοποιεί το ίδιο παράθυρο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προτεραιότητα για κανόνες HIPS.

Εάν η προεπιλεγμένη ενέργεια για έναν κανόνα καθοριστεί σε Ερώτηση κάθε φορά, θα εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου κάθε φορά που ενεργοποιείται ο κανόνας. Για τη λειτουργία μπορείτε να επιλέξετε Δεν επιτρέπεται ή Επιτρέπεται. Εάν δεν επιλέξετε μια ενέργεια τη δεδομένη στιγμή, η νέα ενέργεια επιλέγεται με βάση τους κανόνες.

Η επιλογή Απομνημόνευση μέχρι το κλείσιμο της εφαρμογής προκαλεί τη χρήση μιας ενέργειας (Αποδοχή/Δεν επιτρέπεται) μέχρι να προκύψει αλλαγή κανόνων ή λειτουργίας φιλτραρίσματος, ενημέρωση της μονάδας HIPS ή επανεκκίνηση του συστήματος. Ύστερα από οποιαδήποτε από αυτές τις τρεις ενέργειες, οι προσωρινοί κανόνες θα διαγράφονται.

Η επιλογή Δημιουργία κανόνα και μόνιμη απομνημόνευση θα δημιουργήσει έναν νέο κανόνα HIPS, ο οποίος μπορεί να τροποποιηθεί αργότερα στην ενότητα Διαχείριση κανόνων HIPS (απαιτεί δικαιώματα διαχειριστή).

Κάντε κλικ στο στοιχείο Λεπτομέρειες στο κάτω μέρος για να δείτε ποια εφαρμογή ενεργοποιεί τη λειτουργία, τη φήμη του αρχείου ή το είδος λειτουργίας που σας ζητείται να επιτρέψετε ή να μην επιτρέψετε.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις για τις πιο λεπτομερείς παραμέτρους κανόνων κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές για προχωρημένους. Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες εάν επιλέξετε Δημιουργία κανόνα και μόνιμη απομνημόνευση:

Δημιουργία κανόνα που ισχύει μόνο για αυτήν την εφαρμογή – Εάν καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου, ο κανόνας θα δημιουργηθεί για όλες τις εφαρμογές προέλευσης.

Μόνο για τη λειτουργία – Επιλέξτε το αρχείο κανόνα/την εφαρμογή/τις λειτουργίες μητρώου. Ανατρέξτε στις περιγραφές για όλες τις λειτουργίες HIPS.

Μόνο για τον προορισμό – Επιλέξτε το αρχείο κανόνα/την εφαρμογή/τους προορισμούς μητρώου.


important

Αδιάκοπες ειδοποιήσεις HIPS;

Για να διακόψετε την εμφάνιση των ειδοποιήσεων, αλλάξτε τη λειτουργία φιλτραρίσματος σε Αυτόματη στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Μηχανισμός ανίχνευσης > HIPS > Σύστημα αποτροπής εισβολών από κεντρικό υπολογιστή.

DIALOG_HIPS