Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Υποβολή δεδομένων διαμόρφωσης συστήματος

Προκειμένου να παρέχει όσο το δυνατό πιο γρήγορη και σωστή βοήθεια, η ESET απαιτεί πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του ESET Security Ultimate, λεπτομερείς πληροφορίες συστήματος και εκτελούμενων διεργασιών (αρχείο καταγραφής ESET SysInspector) και δεδομένα μητρώου. Η ESET θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα με αποκλειστικό σκοπό να παρέχει τεχνική βοήθεια στον πελάτη.

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας, τα δεδομένα διαμόρφωσης του συστήματός σας υποβάλλονται στην ESET. Επιλέξτε Να αποστέλλονται πάντοτε αυτές οι πληροφορίες εάν θέλετε να απομνημονευτεί η ενέργεια για αυτήν τη διαδικασία. Για την υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας χωρίς αποστολή δεδομένων, κάντε κλικ στο στοιχείο Να μην υποβληθούν δεδομένα και συνεχίστε.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της υποβολής δεδομένων της ρύθμισης παραμέτρων συστήματος στη διαδρομή Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Εργαλεία > Διαγνωστικοί έλεγχοι > Τεχνική υποστήριξη.


note

Εάν έχετε αποφασίσει να υποβάλετε δεδομένα της ρύθμισης παραμέτρων συστήματος, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική φόρμα. Διαφορετικά, το δελτίο σας δεν θα δημιουργηθεί και τα δεδομένα της ρύθμισης παραμέτρων του συστήματός σας θα χαθούν. Εάν δεν είναι δυνατή η υποβολή των δεδομένων της ρύθμισης παραμέτρων συστήματος, συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα και περιμένετε οδηγίες από την Τεχνική υποστήριξη.