Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε το θέμα

Ειδοποίηση εντός του προγράμματος περιήγησης

Το ασφαλές πρόγραμμα περιήγησης σάς ενημερώνει για την τρέχουσα κατάστασή του μέσω ειδοποιήσεων εντός του προγράμματος περιήγησης και μέσω του χρώματος του πλαισίου του προγράμματος περιήγησης.

Οι ειδοποιήσεις εντός του προγράμματος περιήγησης εμφανίζονται στην καρτέλα στη δεξιά πλευρά.

BPP_BADGE

Για να αναπτύξετε την ειδοποίηση εντός του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο της ESET ICON_BPP_LOGO. Για να ελαχιστοποιήσετε την ειδοποίηση, κάντε κλικ στο κείμενο της ειδοποίησης. Για να απορρίψετε την ειδοποίηση και το πράσινο πλαίσιο του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στο εικονίδιο κλεισίματος ICON_BPP_CLOSE.


note

Μπορείτε να απορρίψετε μόνο την ενημερωτική ειδοποίηση και το πράσινο πλαίσιο του προγράμματος περιήγησης.

Ειδοποιήσεις εντός του προγράμματος περιήγησης

Τύπος ειδοποίησης

Κατάσταση

Ενημερωτική ειδοποίηση και πράσινο πλαίσιο προγράμματος περιήγησης

Η μέγιστη προστασία διασφαλίζεται και η ειδοποίηση εντός του προγράμματος περιήγησης ελαχιστοποιείται από προεπιλογή. Αναπτύξτε την ειδοποίηση του προγράμματος περιήγησης και κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις για να ανοίξετε τη ρύθμιση των Εργαλείων ασφαλείας.

Προειδοποίηση και πορτοκαλί πλαίσιο προγράμματος περιήγησης

Το ασφαλές πρόγραμμα περιήγησης απαιτεί την προσοχή σας για ένα μη κρίσιμο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ζήτημα ή μια λύση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ειδοποίηση εντός του προγράμματος περιήγησης.

Συναγερμός ασφάλειας και κόκκινο πλαίσιο προγράμματος περιήγησης

Το πρόγραμμα περιήγησης δεν προστατεύεται από τη λειτουργία «Ασφαλείς τραπεζικές συναλλαγές και περιήγηση» της ESET. Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του προγράμματος περιήγησης για να διασφαλίσετε ότι η προστασία είναι ενεργή. Για να επιλύσετε μια διένεξη με αρχεία που έχουν φορτωθεί στο πρόγραμμα περιήγησης, ανοίξτε τα στοιχεία Αρχεία καταγραφής > Ασφαλείς τραπεζικές συναλλαγές και περιήγηση και βεβαιωθείτε ότι τα καταγεγραμμένα αρχεία δεν θα φορτωθούν την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της ESET ακολουθώντας τις οδηγίες στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης.